ปตท. – กยท. เปิดจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางในสถานีบริการน้ำมันช่วงเทศกาลสงกรานต์


​นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง และ นายมนชัย บุญอิ่ม ผู้จัดการฝ่ายบริหารสถานีบริการส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับพื้นที่นำร่องในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. แยกสันกลาง จ.เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางได้มีพื้นที่และช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารามากขึ้น