VISBY CLASS CORVETTES-เรือลาดตระเวนตรวจการณ์ล่องหนของกองทัพเรือสวีเดน

VISBY CLASS CORVETTES-เรือลาดตระเวนตรวจการณ์ล่องหนของกองทัพเรือสวีเดน

Visby Class Corvettes พัฒนาให้เป็นเรือล่องหนที่สามารถพรางตัวได้ในระยะ 13 กิโลเมตร ในกรณีท้องทะเลมีคลื่นลมแรง และระยะ 22 กิโลเมตรในกรณีทะเลสงบ

Jul 22, 2018
Airbus’ massive BelugaXL completes maiden flight

Airbus’ massive BelugaXL completes maiden flight

Airbus has completed its maiden flight for the new BelugaXL, a massive cargo aircraft that will be used to transport components for service and assembly.

Jul 22, 2018
ทำเนียบขาวถูกตั้งคำถามหลังซื้อ “แอร์ฟอร์ซวัน” สองลำ

ทำเนียบขาวถูกตั้งคำถามหลังซื้อ “แอร์ฟอร์ซวัน” สองลำ

ทำเนียบขาวระบุว่าเครื่องบินใหม่ทั้งสองลำมีกำหนดเข้าประจำการภายในปี 2024 เพื่อทดแทนเครื่องบินแอร์ ฟอร์ซ วัน ลำปัจจุบันที่มีอายุการใช้งานนานกว่า 31 ปีแล้ว

Jul 20, 2018
กองทัพอากาศจีนเผยภาพภารกิจซ้อมรบกลางทะเลทราย

กองทัพอากาศจีนเผยภาพภารกิจซ้อมรบกลางทะเลทราย

กองทัพอากาศจีนเปิดยุทธการในภารกิจซ้อมรบ "Red Sword" ประจำปี 2018 การซ้อมรบร่วมกันแบบบูรณาการของหลายหน่วยในกองทัพอากาศของจีน

Jul 20, 2018
TORNADO-เครื่องบินโจมตีทางอากาศและทางทะเลปฏิบัติการหลากภารกิจแห่งยุโรปมี 5 เวอร์ชั่น

TORNADO-เครื่องบินโจมตีทางอากาศและทางทะเลปฏิบัติการหลากภารกิจแห่งยุโรปมี 5 เวอร์ชั่น

Tornado สามารถปฏิบัติการได้ทั้งการโจมตีทางอากาศและทางทะเล เข้าประจำการทั้งในกองทัพอากาศและกองทัพเรือในยุโรปและอีกหลายประเทศ

Jul 20, 2018
F-125 Baden-Württemberg-class frigates-เรือฟริเกตล่องหนของเยอรมนีศักยภาพปฏิบัติการเป็นศูนย์ควบคุมเครือข่ายหลายภารกิจ

F-125 Baden-Württemberg-class frigates-เรือฟริเกตล่องหนของเยอรมนีศักยภาพปฏิบัติการเป็นศูนย์ควบคุมเครือข่ายหลายภารกิจ

เรือฟิเกตขนาดใหญ่ออกแบบพัฒนาให้เป็นเรือที่มีศักยภาพในการปฏิบัติการเป็นศูนย์ควบคุมเครือข่ายได้หลากหลายภารกิจ มีระวางขับน้ำเท่ากับ 7,200 ตัน เป็นเรือที่พัฒนาขึ้นใหม่แบบล่องหน

Jul 19, 2018
ANZAC CLASS FRIGATES-เรือฟรีเกตขนาดใหญ่ของกองทัพเรือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ANZAC CLASS FRIGATES-เรือฟรีเกตขนาดใหญ่ของกองทัพเรือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

เรือฟรีเกตขนาดใหญ่ของกองทัพเรือออสเตรเลีย เริ่มโครงการสร้างโดยให้บริษัทผู้ผลิตเรือในออสเตรเลีย Tenix Defence System เป็นผู้ก่อสร้างเรือจำนวน 10 ลำ

Jul 19, 2018
LAZZARA LSX 75-เรือยอร์ชความเร็วสูงวางเครื่องยนต์ของวอลโว่ รุ่น Penta IPS System 4 เครื่อง ภายในตกแต่งด้วยไม้สักทอง

LAZZARA LSX 75-เรือยอร์ชความเร็วสูงวางเครื่องยนต์ของวอลโว่ รุ่น Penta IPS System 4 เครื่อง ภายในตกแต่งด้วยไม้สักทอง

เรือยอร์ชความเร็วสูงรุ่น LSX 75 ติดตั้งเครื่องยนต์ของวอลโว่ รุ่น Penta IPS System จำนวน 4 เครื่อง ภายในตัวเรือตกแต่งรอบคันด้วยลวดลายไม้สักทอง

Jul 18, 2018
SSN RUBIS AMETHYSTE CLASS-เรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์รุ่นแรกที่ติดขีปนาวุธของกองทัพเรือฝรั่งเศส

SSN RUBIS AMETHYSTE CLASS-เรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์รุ่นแรกที่ติดขีปนาวุธของกองทัพเรือฝรั่งเศส

เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่ติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านและทำลายเรือบนผิวน้ำ โดย 4 ลำแรกติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านและทำลายเรือผิวน้ำ

Jul 17, 2018
Dassault RAFALE เครื่องบินขับไล่ปฏิบัติการหลายภารกิจแห่งกองทัพฝรั่งเศส

Dassault RAFALE เครื่องบินขับไล่ปฏิบัติการหลายภารกิจแห่งกองทัพฝรั่งเศส

เครื่องบินขับไล่ปฏิบัติการหลายภารกิจ แบบสองเครื่องยนต์เจ็ต ทำการรบได้หลายแบบ ทั้งภารกิจระยะสั้นและระยะไกล ปฏิบัติภารกิจแบบผสม (multi-role) ทำการตรวจจับได้ยาก

Jul 4, 2018