INDIA-ดินแดนแห่งวัฒนธรรมความหลายหลาก ต้นกำเนิดของศาสนาหลายศาสนาและหลายนิกาย

INDIA-ดินแดนแห่งวัฒนธรรมความหลายหลาก ต้นกำเนิดของศาสนาหลายศาสนาและหลายนิกาย

ประเทศอินเดียหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐอินเดีย (Republic of India) ตั้งอยู่ในเอเชียใต้ เป็นประเทศที่ประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยมีประชากรมากกว่า 1 พันล้านคน

Dec 14, 2017
BRUNEI-ประเทศที่มั่งคั่งและระบบรัฐสวัสดิการ ผลิตน้ำมันอันดับ 4 ของโลก (ตอนที่ 2)

BRUNEI-ประเทศที่มั่งคั่งและระบบรัฐสวัสดิการ ผลิตน้ำมันอันดับ 4 ของโลก (ตอนที่ 2)

บรูไนมีระบบรัฐสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ รัฐให้หลักประกันด้านการศึกษา การเคหะและการรักษาพยาบาล และไม่มีการเก็บภาษีเงินได้ ทำให้บรูไนไม่ค่อยประสบปัญหาทางการเมือง

Dec 12, 2017
BRUNEI-ประเทศที่มั่งคั่งและระบบรัฐสวัสดิการ ชื่อประเทศหมายถึง “ดินแดนแห่งความสงบสุข” (ตอนที่ 1)

BRUNEI-ประเทศที่มั่งคั่งและระบบรัฐสวัสดิการ ชื่อประเทศหมายถึง “ดินแดนแห่งความสงบสุข” (ตอนที่ 1)

ประเทศบรูไนมีเมืองหลวงชื่อ บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) ใช้ภาษามาเลย์ (Malay หรือ Bahasa Melayu) เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน

Dec 10, 2017
UNITED STATES OF AMERICA- รวมรัฐหลายเผ่าพันธ์กลายเป็นประเทศหลากวัฒนธรรม (ตอนที่ 3)

UNITED STATES OF AMERICA- รวมรัฐหลายเผ่าพันธ์กลายเป็นประเทศหลากวัฒนธรรม (ตอนที่ 3)

ชนพื้นเมืองดั้งเดิมเหล่านี้ นักวิทยาศาสตร์สมมุติฐานว่ามนุษย์มาถึงทวีปอเมริกาครั้งแรกตั้งแต่ช่วงระหว่าง 40,000 ถึง 14,000 ปีก่อนในยุคน้ำแข็ง เนื่องจากระดับน้ำทะเลลดลง ทำให้ช่องแคบแบริ่งที่อยู่ในมลรัฐอลาสก้าปัจจุบัน รอยเชื่อมต่อระหว่างทวีปอเมริกากับเอเชียตื้นเขิน

Dec 4, 2017
UNITED STATES OF AMERICA- รวมรัฐหลายเผ่าพันธ์กลายเป็นประเทศหลากวัฒนธรรม (ตอนที่ 2)

UNITED STATES OF AMERICA- รวมรัฐหลายเผ่าพันธ์กลายเป็นประเทศหลากวัฒนธรรม (ตอนที่ 2)

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้มีการกำหนดขยายดินแดนของชาวอเมริกันทำให้เกิดการขยายตัวของพลเมือง และการขับไล่ชาวอินเดียนแดงออกไปอยู่บริเวณส่วนตะวันตกของประเทศ โดยชาวอินเดียนแดงกว่าหนึ่งแสนคนได้ถูกย้ายไปอยู่บริเวณตะวันตก

Nov 29, 2017
UNITED STATES OF AMERICA-รวมรัฐหลายเผ่าพันธ์กลายเป็นประเทศหลากวัฒนธรรม (ตอนที่ 1)

UNITED STATES OF AMERICA-รวมรัฐหลายเผ่าพันธ์กลายเป็นประเทศหลากวัฒนธรรม (ตอนที่ 1)

ประเทศสหรัฐอเมริกามีคำขวัญประจำประเทศเป็นภาษาละตินว่า E pluribus unum หมายถึง “จากหลากหลายรวมเป็นหนึ่ง” ในช่วงปีพ.ศ. 2332-2499 และได้เปลี่ยนเป็น In God We Trust หมายถึง “เราเชื่อในพระเจ้า” จากปีพ.ศ. 2499 ถึงปัจจุบัน

Nov 21, 2017
MONACO- ราชรัฐโมนาโก ประเทศขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของโลก แต่ร่ำรวยติดอันดับต้นๆ ของโลก

MONACO- ราชรัฐโมนาโก ประเทศขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของโลก แต่ร่ำรวยติดอันดับต้นๆ ของโลก

ประเทศโมนาโก หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชรัฐโมนาโก เป็นนครรัฐในยุโรปตะวันตก ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน

Oct 27, 2017
MYANMAR-อีกหนึ่งแหล่งรวม 2 อารยธรรมของโลกที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

MYANMAR-อีกหนึ่งแหล่งรวม 2 อารยธรรมของโลกที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

ประเทศพม่ามีชื่อว่าสหภาพพม่า ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่า Burma ปี พ.ศ. 2532 พม่าได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น Myanmar ชื่อใหม่นี้เป็นที่ยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ ประชาชนเรียกชื่อประเทศตนเองว่า มยะหม่า

Oct 17, 2017
SINGAPORE-การพัฒนาทางธุรกิจแบบก้าวกระโดดสู่แถวหน้าของเอเชีย (ตอนที่ 2)

SINGAPORE-การพัฒนาทางธุรกิจแบบก้าวกระโดดสู่แถวหน้าของเอเชีย (ตอนที่ 2)

สิงค์โปร์เป็นเกาะขนาดเล็ก ๆ ทางปลายแหลมมลายูที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดและมีความต่อเนื่องด้วยปัจจัยที่เอื้ออำนวยหลายประการ โดยเฉพาะความมั่นคงของเสถียรภาพทางการเมืองส่งผลต่อความมั่งคั่งและคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ

Sep 30, 2017
SINGAPORE-สาธารณรัฐสิงคโปร์นครรัฐเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด…คุณภาพชีวิตระดับแถวหน้าของโลก (ตอนที่ 1)

SINGAPORE-สาธารณรัฐสิงคโปร์นครรัฐเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด…คุณภาพชีวิตระดับแถวหน้าของโลก (ตอนที่ 1)

ประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอดีต สิงคโปร์ เป็นเมืองที่กลายเป็นสถานพักสินค้าของพ่อค้าทั่วโลก เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ปลายแหลมมาลายู เดิมมีชื่อว่า เทมาเส็ก

Sep 28, 2017