The Legends of Automobile : ตอนที่ 130-หอเกียรติยศปูชนียบุคคลด้านยานยนต์แห่งแดนอาทิตย์อุทัย [โตโยต้า] (ภาค 1)


By : C. Methas - Executive Editor

        

ในโลกตะวันตกซึ่งเป็นธรรมเนียมสำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬา, ศิลปะ, การวิจัยทางการแพทย์, อุตสาหกรรมและอื่น ๆ จะได้รับการยกย่อง ความสำเร็จของพวกเขาเหล่านั้น

การเหนี่ยวนำของบุคคลดังกล่าวเข้ามาสู่หอเกียรติยศย่อมเป็นเกียรติที่ถูกตรึงตราไว้ในสถานที่ต่าง ๆ ประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งประเทศระดับแถวหน้าที่โดดเด่นในเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งสามารถคิดค้นประดิษฐ์และสร้างสรรนวัตกรรมยานยนต์ก้าวขึ้นสู่เทคโนโลยี่ระดับสูงระดับแถวหน้าของโลก

ในปี ค.ศ. 2000 ประเทศญี่ปุ่นได้ก่อตั้งหอเกียรติยศสำหรับบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านรถยนต์ขึ้นที่กรุงโตเกียวชื่อว่า Japan Automotive Hall of Fame (JAHFA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 ในแต่ละปีจะมีการประกาศยกย่องบุคคลที่ได้รับเกียรติยศ 5 หรือ 6 คนโดยจะมีพิธีมอบรางวัลประจำปีจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ดังกล่าว

นายคิชิโร โตโยดะเป็นบุคลลแรกที่ได้รับเกียรติสู่บุคคลแห่งเกียรติยศด้านรถยนต์ผู้ก่อตั้งบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ส เขาเกิดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1894 ที่หมู่บ้านยามากูชิ (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโคไซ) ในจังหวัดชิซูโอกะซึ่งเป็นยุคสมัยโชกุนยุคสุดท้ายโดยประเทศญี่ปุ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก้าวสู่การปกครองแบบสมัยใหม่มีการก่อตั้งรัฐยุคเมจิในปีถัดมาเมื่อวันที่ 8 กันยายน ปี ค.ศ. 1868

หลังจากจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยโตเกียว อิมพีเรียลได้เข้าทำงานกับธุรกิจของครอบครัวซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการทอผ้าชื่อว่า Toyoda Oshikiri Cotton Spinning & Weaving Co. ในจังหวัดเออิชิ, ประเทศญี่ปุ่น

โตโยต้า มอเตอร์สมีพื้นฐานมาจากชื่อโตโยดะซึ่งเป็นบริษัททอผ้าของครอบครัวเขาซึ่งปัจจุบันโรงงานทอผ้าดังกล่าวยังคงดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขายเครื่องทอผ้า

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่นเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1933 เป็นแผนกหนึ่งของบริษัททอผ้าของครอบครัวที่เปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็น Toyoda Automatic Loom Works โดยอยู่ในความดูแลของนายคิชิโร โตโยดะ

เขาได้เดินทางไปยุโรปและสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1920 เพื่อศึกษาดูงานการผลิตรถยนต์และได้เริ่มทำการค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องยนต์เบนซิน

ต่อมาในปี ค.ศ. 1930 บริษัททอผ้าของครอบครัวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการพัฒนาผลิตรถยนต์ซึ่งในยุคนั้นรถยนต์ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญและต้องการให้มีการผลิตรถยนต์ในประเทศเนื่องจากการทำสงครามกับประเทศจีน

เครื่องยนต์สันดาปภายในเครื่องแรกชื่อรุ่น Type A ที่สร้างขึ้นได้นำไปวางในรถยนต์นั่งรุ่น A1เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1935

ต่อมาได้นำไปวางในรถบรรทุกรุ่น G1 ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน รถยนต์ที่สมบูรณ์แบบของโตโยต้าซึ่งถือว่าเป็นรถยนต์คันแรกชื่อรุ่น Model AA เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1936

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่นได้แยกออกมาเป็นบริษัทอิสระจากบริษัททอผ้าเมื่อปี ค.ศ. 1937 แต่ยังคงใช้ชื่อคล้ายกับชื่อโตโยดะโดยคำว่าโตโยต้าเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่านแบบคาตาคานะซึ่งมี 8 จังหวะ ถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่โชคดีในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

โตโยต้าเคยสร้างรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมาก่อนตั้งแต่ยุคเริ่มแรก แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการผลิตเชิงพาณิชย์

นายคิชิโร โตโยดะผู้ก่อตั้งโตโยต้า มอเตอร์สได้เสียชีวิตเมื่อเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1952