กองกำลังนาวิกโยธินผสม คอบร้าโกลด์ 20 ฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง! …วันที่ 5 มีนาคม 2563


Rear Adm. Fred W. Kacher Commander,Epeditionary Strike Group Seven และ พล.ร.ต.เลอศักดิ์ คชนันท์ ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินร่วมผสม คอบร้าโกลด์ 20 และผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ร่วมเป็นประธานสังเกตการณ์ฝึก การดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 20 ณ สนามฝึกยิงปืนหมายเลข 16 กองทัพเรือ บ้านจันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์การฝึก ในการนำข้อตกลงใจ หรือผลผลิตจากการฝึกแลกเปลี่ยนปรับมาตรฐาน (cross training exercise) และการวางแผนการฝึกร่วมกันของฝ่ายอำนวยการ มาทำการฝึกภาคสนามทางยุทธวิธี เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมโดยกองกำลังนาวิกโยธินผสม เป็นการจัดกำลังนาวิกโยธินจากฝ่ายไทย และสหรัฐฯ ขนาด 1 กองพันทหารราบยานเกราะ

เพื่อเข้าตีที่หมายในเวลากลางวัน โดยมี 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนดำเนินกลยุทธ์ และส่วนยิงสนับสนุน ...การจัดกำลังของกองพันทหารราบยานเกราะนาวิกโยธินผสม ...นาวิกโยธินไทยจัดกำลังจากกองพลนาวิกโยธิน และยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย

1. ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง ขนาด 155 มม. จำนวน 4 กระบอก 2 กระบอกจัดจากกองพลนาวิกโยธิน และ 2 กระบอกจัดจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง)

2. ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มม. จำนวน 2 กระบอก

3. รถฮัมวี่ จำนวน 4 คัน

4. รถสะเทินน้ำสะเทินบก (AAV) จำนวน 4 คัน

5.รถยนต์บรรทุกขนาด 10 ตัน จำนวน 10 คัน

6. รถยนต์บรรทุกขนาด 2 ตันครึ่ง จำนวน 2 คัน

7. รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน

นาวิกโยธินสหรัฐฯ จัดกำลังจาก 31st MEU และยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย

1. ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง ขนาด 155 มม. จำนวน 2 กระบอก

2. รถสะเทินน้ำสะเทินบก (AAV) จำนวน 6 คัน

3. Joint Light Tactical Vehical จำนวน 3 คัน

4. รถฮัมวี่ จำนวน 3 คัน

5. เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง ฮิวอี้ (UH-1H) จำนวน 1 เครื่อง

6. เฮลิตอปเตอร์โจมตีคอบร้า (1AH1) จำนวน 1 เครื่อง

Cr. ภาพจากช่างภาพสนามกองทัพเรือ

Recent posts

error: Content is protected !!