กิจกรรม The Magical Breath : ลมหายใจดีดี ในวันที่มีฝุ่นโดย แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย คณะกรรมการชมรม “ลมวิเศษ”


วันที่ 28 มกราคม 2563 13.00-15.00 น. ณ โซนอีเดน ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย คณะกรรมการชมรม "ลมวิเศษ" จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีใน “งาน The Magical Breath : ลมหายใจดีดี ในวันที่มีฝุ่น” ภายในงาน นำโดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมี สุพัตรา จิราธิวัฒน์ ในฐานะประธานชมรมลมวิเศษ ร่วมด้วย รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา ประธานที่ปรึกษาชมรม ร่วมเปิดงาน

จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมดีๆ มากมายเพื่อลมหายใจที่ดี อาทิ การบริการตรวจสุขภาพฟรี การแจกหน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้นให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ตลอดจนแนะนำการใช้หน้ากาก N95 ที่ถูกต้อง ร่วมฟังเสวนาในหัวข้อที่จะทำให้รู้จักกับ PM2.5 มากยิ่งขึ้น

พร้อมทั้งวิธีป้องกันตัวเองจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพปอด โดยมี พูม AF11- ภูมิสิทธิ์ วงศ์สมบูรณ์ และ พลอยใส AF12 - ธัญลักษณ์ โชคธนาเดช ร่วมงานด้วย ในวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ โซนอีเดน ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์.. สนใจติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของชมรม เพิ่มเติมได้ที่

HTTP://WWW.MAGICBREATH.ORG หรือ ชมรมลมวิเศษ โทรศัพท์ 02-318-8170

Recent posts

error: Content is protected !!