คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถดัมพ์


บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) มีความยินดีได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถดัมพ์ (SMM5) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุริยา โพธิ์ศิริสุข กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่, คุณการุณ ยี่สุ่นทรง ผู้จัดการโรงงาน SMM5 และ คุณจิรศักดิ์ คชประทุม ผู้จัดการฝ่ายคลังวัตถุดิบเพื่อการผลิต เข้าร่วมต้อนรับและพาเยี่ยมชมโรงงาน

Recent posts

error: Content is protected !!