ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR-ตอนที่ 1.6 พิมพ์เขียวสำหรับทศวรรษ 1980


The Man, The Management, The Machines.

เทตซึโอะ ซากิยะ เขียน

ธนิต ธรรมสุคติ แปล จากต้นฉบับ Updated paperback Edition 1987

สงวนลิขสิทธิ์

โซอิจิโร ฮอนด้า

ปูชนียบุคคลที่โลกยานยนต์ต้องจารึก

อัจฉริยบุคคลผู้ก่อตั้ง...และวางรากฐานความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ให้กับ "บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด" เป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ได้รับเกียรติยศอันสูงส่ง ให้เป็นสมาชิกทำเนียบ "ปูชนียบุคคลยานยนต์โลก" (AUTOMOTIVE HALL OF FAME) อย่างเป็นทางการในวันที่ 10 ตุลาคม 2532

นโยบายการบริหารบุคคลที่โรงงานผลิตจักรยานยนต์ที่โอไฮโอของฮอนด้า มอเตอร์ใช้นั้นให้ความสำคัญอย่างมากแก่ระบบการโยกย้ายคนงานประจำตามตำแหน่งต่าง ๆ นโยบายนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยไม่ให้เกิดความซ้ำซากในการทำงานเดียวแต่ยังทำให้คนงานแน่ใจว่าตนจะได้รับประสบการณ์ความสามารถในหลาย ๆ ด้านด้วย เพราะฉะนั้น คนงานจึงได้รับการฝึกอบรมเบื้องต้นนี้ในฐานะคนงานที่มีความชำนาญ แทนที่จะเป็นงานแต่เพียงงานเดียวและเป็นคนงานที่ไม่มีความชำนาญหรือมีฝีมือ โฟร์แมนก็ได้รับการเลือกโดยระบบนี้ และขณะนี้โฟร์แมนกลายเป็นแกนของสายงานการผลิตแล้ว คนงานที่มีฝีมือหรือความชำนาญหลายคนจะได้ทำงานในโรงงานผลิตรถยนต์แห่งใหม่นี้ ดังนั้น พวกนี้จึงมีโอกาสดีที่จะได้งานดีขึ้นด้วยฝีมือที่ดีขึ้น สิ่งจูงใจในการทำงานก็มีมาในรูปนี้ ขวัญพวกนี้ก็ดีขึ้นและความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงานก็มีมากขึ้น ผลที่ได้คือ อัตราการเข้าออกของคนงานจึงต่ำมาก โรงงานผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นจะมีมูลค่าประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ และเป้าหมายที่จะเริ่มการผลิตคือตอนปลายปี 1982 รถยนต์คันแรกที่ผลิตโดยโรงงานนี้จะเป็นรถฮอนด้า แอ็คคอร์ด 1983 และโรงงานจะมีคนงานเต็มอัตรา 2,000 คนและจะผลิตรถยนต์ได้ปีละ 150,000 คัน โรงงานที่โอไฮโอจะเป็นเครื่องหมายของการดำเนินงานผลิตรถยนต์นอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกของฮอนด้า มอเตอร์ โรงงานรถจักรยานยนต์และรถยนต์ในโอไฮโอกลายเป็นฐานการผลิตของฮอนด้า มอเตอร์ในสหรัฐ และนโยบายที่จะใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในสหรัฐมากที่สุดนั้นคาดว่าคงจะช่วยเศรษฐกิจของเขตนั้นทั้งเขตได้.

บีแอ็ล ลิมิเต็ด (เมื่อก่อนนี้คือ บริติช เลย์แลนด์ ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของอังกฤษ ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าของนั้น ตัดสินใจจะผลิตรถยนต์โดยสารแบบหนึ่งโดยซื้อลิขสิทธิจากฮอนด้า มอเตอร์ ข้อตกลงสำหรับความร่วมมือทางวิชาการนี้ได้รับการลงนามในกรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 1979 โดยประธานสบริษัทบีแอ็ล เซอร์ ไมเคิล เอ็ดเวิร์ดส์ และประธานบริษัทฮอนด้า มอเตอร์ คิโยชิ คาวะชิมะ ในกรณีนี้ ฮอนด้า มอเตอร์ขายลิขสิทธิทางเทคนิคให้แก่บีแอ็ล นับว่านี่เป็นครั้งแรกที่รถยนต์ญี่ปุ่นจะได้รับการสร้างขึ้นในประเทศที่ก้าวหน้าแล้วประเทศหนึ่งทางตะวันตกตามเงื่อนไขการซื้อขายสิทธิ

จุดหลักของข้อตกลงนี้มีดังนี้

(1) ฮอนด้า มอเตอร์ให้บัตรอนุญาตแก่บีแอ็ลในการผลิตและการขายรถยนต์โดยสารใหม่แบบหนึ่งที่กำลังพัฒนาอยู่โดยฮอนด้านั้น ในตลาดร่วมยุโรป

(2) บีแอ็ลจะมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการขายรถแบบนี้ในประเทศทั้ง 9 ที่เป็นสมาชิกตลาดร่วมยุโรป ฮอนด้า มอเตอร์ตั้งใจจะผลิตรถแบบเดียวกันนี้ที่โรงงานของตนและขายรถแบบนี้ที่ใช้ชื่อของฮอนด้าด้วยนั้นในประเทศอื่นนอกเหนือจากในตลาดร่วม

(3) บีแอ็ลจะซื้อเครื่องมือในการผลิตและได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจากฮอนด้า มอเตอร์ตามความจำเป็นในการผลิตรถยนต์แบบที่ตกลงกันนี้

(4) ฮอนด้าจะจัดหาชิ้นส่วนบางชิ้นให้ เช่น เครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน อัตราส่วนของชิ้นส่วนผลิตในอังกฤษที่จะใช้ในการประกอบรถจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

(5) บีแอ็ลจะผลิตรถยนต์แบบนี้ที่โรงงานคาวลีย์ นอกเมืองอ็อกฟอร์ด.

(6) ฤดูร้อน ปี 1981 เป็นเป้าหมายสำหรับบีแอ็ลในการเริ่มการผลิตรถแบบนี้

(7) จำนวนการผลิตของบีแอ็ลตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ 85,000 คัน

(8) การผลิตรถยนต์ฮอนด้าในสหราชอาณาจักรเป็นก้าวแรกสู่โครงการร่วมกันอื่น ๆ

Recent posts

error: Content is protected !!