ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR-ตอนที่ 1.7 พิมพ์เขียวสำหรับทศวรรษ 1980


The Man, The Management, The Machines.

เทตซึโอะ ซากิยะ เขียน

ธนิต ธรรมสุคติ แปล จากต้นฉบับ Updated paperback Edition 1987

สงวนลิขสิทธิ์

โซอิจิโร ฮอนด้า

ปูชนียบุคคลที่โลกยานยนต์ต้องจารึก

อัจฉริยบุคคลผู้ก่อตั้ง...และวางรากฐานความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ให้กับ "บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด" เป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ได้รับเกียรติยศอันสูงส่ง ให้เป็นสมาชิกทำเนียบ "ปูชนียบุคคลยานยนต์โลก" (AUTOMOTIVE HALL OF FAME) อย่างเป็นทางการในวันที่ 10 ตุลาคม 2532

เมื่่อวันที่ 26 สิงหาคม 1980 ฮอนด้า มอเตอร์เปิดเผยโฉมรถสี่ประตูแบบแฮทช์แบ็คแบบใหม่ชื่อว่า Ballade และประกาศว่านี่คือรถที่บีแอ็ลจะผลิตตามข้อตกลง ในเดือนธันวาคมปีเดียวกันนั้น บีแอ็ลเปิดเผยว่ารถที่จะผลิตที่โรงงานคาวลีย์จะใช้ชื่อว่า Triumph Acclaim ด้วยการควบคุมหมายกำหนดการทางวิศวกรรมที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมรถยนต์ รถ Triumph Acclaim นี้ก็ออกสู่ตลาดได้ในเดือนตุลาคม 1981 โดยไม่คลาดเคลื่อนจากกำหนดการเดิมแม้แต่วันเดียว

บีแอ็ลเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกันของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์อังกฤษต่าง ๆ เช่น จากัวร์ ออสติน โรเวอร์และไทรอัมฟ์ หลังจากวิกฤตการณ์น้ำมันปี 1973 ลู่ทางที่จะได้กำไรของบริษัทนี้ก็ทรุดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่นความต้องการของตลาดลดน้อยลงและมีข้อพิพาทแรงงานหลายครั้ง จึงทำให้รัฐบาลอังกฤษเข้ายึดบีแอ็ลไว้ในปี 1975 ว่ากันว่าบีแอ็ลตัดสินใจร่วมมือทางวิชาการและการตกลงซื้อลิขสิทธิกับฮอนด้า มอเตอร์ก็เพื่อจะหาทางออกรีบด่วนเนื่องจากตนเองไม่มีรถยนต์ขนาดเล็กอยู่ในมือ นี้ทำให้นึกถึงช่วงเวลาหลายปีหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นหลายรายนำเอาเทคนิคการผลิตจากประเทศที่ก้าวหน้าของยุโรปมาใช้ เช่น นิสสันผลิตรถยนต์โดยซื้อลิขสิทธิจากบริษัทฮิลล์แมนแห่งอังกฤษ และฮีโน่ซื้อลิขสิทธิจากบริษัทเรอโนลท์แห่งฝรั่งเศส บัดนี้สถานการณ์เปลี่ยน่จากหน้ามือเป็นหลังมือแล้ว

เพราะความสำเร็จในการดำเนินงานร่วมกันในโครงการ Triumph Acclaim ฮอนด้า มอเตอร์และบีแอ็ลจึงประกาศงานขั้นที่สองของความร่วมมือซึ่งกันและกันในปลายปี 1981 คือทั้งสองบริษัทจะร่วมมือกันพัฒนาและผลิตรถยนต์แบบใหม่ขึ้นแบบหนึ่ง โดยที่ตั้งเป้าหมายไว้ในปี 1985 ฮอนด้า มอเตอร์จะสร้างรถนี้ขึ้นมาสองแบบที่โรงงานของตนในญี่ปุ่น โดยจะขายแบบของฮอนด้า มอเตอร์ในญี่ปุ่นผ่านตัวแทนของฮอนด้า มอเตอร์ และแบบของบีแอ็ล ซึ่งจะขายผ่านข่ายการขายของบีแอ็ลในญี่ปุ่น

ในทำนองเดียวกันบีแอ็ลจะผลิตรถทั้งสองแบบนี้ที่โรงงานของตนในอังกฤษโดยจะขายแบบของตนผ่านตัวแทนของตนในยุโรป และแบบของฮอนด้าจะขายผ่านตัวแทนของฮอนด้า มอเตอร์ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป.

Recent posts

error: Content is protected !!