ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR-ตอนที่ 1.9 พิมพ์เขียวสำหรับทศวรรษ 1980


The Man, The Management, The Machines.

เทตซึโอะ ซากิยะ เขียน

ธนิต ธรรมสุคติ แปล จากต้นฉบับ Updated paperback Edition 1987

สงวนลิขสิทธิ์

โซอิจิโร ฮอนด้า

ปูชนียบุคคลที่โลกยานยนต์ต้องจารึก

อัจฉริยบุคคลผู้ก่อตั้ง...และวางรากฐานความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ให้กับ "บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด" เป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ได้รับเกียรติยศอันสูงส่ง ให้เป็นสมาชิกทำเนียบ "ปูชนียบุคคลยานยนต์โลก" (AUTOMOTIVE HALL OF FAME) อย่างเป็นทางการในวันที่ 10 ตุลาคม 2532

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 1982 ฮอนด้า มอเตอร์ทำความตกลงกับบริษัท Cycles Peugeot ผู้ผลิตรถสองล้อใช้เครื่องยนต์ชั้นนำของฝรั่งเศส โดยการทำสัญญากันสองฉบับซึ่งมุ่งที่การขยายตลาดในยุโรปสำหรับรถจักรยานยนต์แบบโมเพ็คและรถสกู๊ตเตอร์ ใน "สัญญาการผลิต" นั้น บริษัทฝรั่งเศสจะเป็นผู้ผลิตและจัดส่งเครื่องยนต์สองชนิดให้แก่บริษัทฮอนด้าเบเนลักซ์เพื่อประกอบกับรถโมเพ็คที่ผลิตโดยฮอนด้าเบเนลักซ์ที่โรงงานในเมืองอาลาสท์ ประเทศเบลเยี่ยม จำนวนรถที่จะผลิตนั้นปีละ 50,000 คัน ดังนั้นแหล่งผลิตของเครื่องยนต์สำหรับรถจักรยานยนต์โมเพ็คของฮอนด้าเบเนลักซ์ก็จะย้ายจากญี่ปุ่นมายังฝรั่งเศส จึงเป็นการเพิ่มอัตราชิ้นส่วนที่ผลิตในท้องถิ่นของรถโมเพ็คนี้อย่างมาก

ส่วนสัญญาอีกฉบับอนุญาตให้ Cycles Peugeot ผลิตและขายสกู๊ตเตอร์ขนาด 50 ซีซี. และ 820 ซีซี. ซึ่งทั้งสองรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ที่ฮอนด้า มอเตอร์ออกแบบได้ทั่วยุโรปใช้ยี่ห้อ Cycles Peugeot การผลิตนั้นกำหนดจะเริ่มในฤดูใบไม้ผลิปี 1983 โดยมีเป้าหมายจะผลิตปีละ 20,000 คัน

ฮอนด้าหวังว่าในเวลาข้างหน้าจะได้ผลิตสกู๊ตเตอร์ของตนเองที่โรงงานเมืองอาลาสท์โดยใช้เครื่องยนต์ที่ผลิตที่ Cycles Peugeot บริษัททั้งสองนี้มั่นใจว่าสัญญาร่วมมือเหล่านี้จะเป็นวเครื่องมือช่วยในการเพิ่มความแข็งแกร่งและการพัฒนาอุตสาหกรรมรถสองล้อในฝรั่งเศส

ฮอนด้า มอเตอร์ยังร่วมลงทุนผลิตเครื่องยนต์กับบริษัท Mio Standard แห่งประเทศยูโกสลาเวียด้วย รัฐบาลยูโกสลาเวียอนุมัติอย่างเป็นทางการแล้วให้ร่วมลงทุนกันในเดือนธันวาคม 1981 บริษัทใหม่นี้ชื่อว่า มิโอ สแตนดาร์ด มอเตอร์ ตั้งอยู่ในเมือง Osijek ห่างจากกรุงเบลเกรดไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 200 กิโลเมตร เงินทุนขั้นต้นของบริษัทนี้ประมาณ 6 ล้านดอลลาร์โดยฮอนด้า มอเตอร์สมทบด้วยอุปกรณ์การผลิตและความรู้เป็นมูลค่าเกือบ 1 ล้านดอลลาร์

เมือง Osijek, Yugoslavia

การผลิตจะเริ่มต้นในเดือนธันวาคม 1982 โดยจะผลิตเครื่องยนต์ปีละ 24,000 เครื่อง ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็นปีละ 30,000 เครื่องในปี 1985 เครื่องยนต์นี้จะติดตั้งกับอุปกรณ์การเกษตร เครื่องผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก และเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตร ทั้งหมดนี้เป็นที่ต้องการอย่างมากในยูโกสลาเวีย นี่เป็นครั้งแรกที่การร่วมลงทุนเพื่อผลิตเครื่องยนต์ได้รับความเห็นชอบจากประเทศสังคมนิยม

ฮอนด้า มอเตอร์ยังลงนามความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิตรถจักรยานยนต์กับโรงงานเจียหลิงแมชินเนอรีของรัฐบาลจีนในเมืองจุงจิง จังหวัดเสฉวน ข้อตกลงนี้ได้รับการอนุมัติแล้วจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลของจังหวัดเสฉวนด มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 1981

ข้อตกลงขอบข่ายกว้าง ๆ นี้เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งฮอนด้า มอเตอร์จะเป็นผู้จัดหาความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพและเทคโนโลยีในการผลิตให้แก่โรงงานเจียหลิงแมชินเนอรีและจะร่วมมือในการผลิตแบบใหม่ ๆ ในอนาคต ฮอนด้า มอเตอร์จะได้รับเงินตอบแทนและจะจัดหาอุปกรณ์การผลิต เครื่องจักร และอะไหล่ให้

ปัจจุบันนี้ การผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศจีนยังอยู่ในระดับเล็กน้อยโดยมีอุปกรณ์การผลิตอยู่ในที่ต่าง ๆ ถึงประมาณ 25 แห่งและมียอดการผลิตในปี 1981 ประมาณ 80,000 คัน โรงงานเจียหลิงแมชินเนอรี มีคนงาน 8,000 คนและผลิตได้ปีละ 50,000 คัน จะเป็นผู้ผลิตจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดของจีน ตั้งแต่รัฐบาลกลางของจีนใช้นโยบายปรับเศรษฐกิจใหม่

การผลิตรถจักรยานยนต์มีแนวโน้มที่จะถูกจำกัดมากขึ้น ทั้ง ๆ ที่มีปัญหายุ่งยากเช่นนี้ แผนของเจียหลิงที่จะปรับปรุงฐานะตนเองและมีรถรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดนั้น ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากรัฐบาลกลาง และโดยข้อตกลงนี้ ฮอนด้า มอเตอร์จึงสามารถเข้าสู่ตลาดอันใหญ่โต การเจรจาเริ่มขึ้นตอนต้นปี 1981 เมื่อเจียหลิงติดต่อฮอนด้า มอเตอร์พร้อมกับขอร้องให้ช่วยเหลือทางวิชาการ แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนคณะวิชาการกัน ผู้บริหารของฮอนด้า มอเตอร์ไปจีน แล้วก็มีการตกลงกันได้ในเวลาเพียงหนึ่งปี

Recent posts

error: Content is protected !!