ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR-ตอนที่ 1.11 พิมพ์เขียวสำหรับทศวรรษ 1980


The Man, The Management, The Machines.

เทตซึโอะ ซากิยะ เขียน

ธนิต ธรรมสุคติ แปล จากต้นฉบับ Updated paperback Edition 1987

สงวนลิขสิทธิ์

โซอิจิโร ฮอนด้า

ปูชนียบุคคลที่โลกยานยนต์ต้องจารึก

อัจฉริยบุคคลผู้ก่อตั้ง...และวางรากฐานความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ให้กับ "บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด" เป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ได้รับเกียรติยศอันสูงส่ง ให้เป็นสมาชิกทำเนียบ "ปูชนียบุคคลยานยนต์โลก" (AUTOMOTIVE HALL OF FAME) อย่างเป็นทางการในวันที่ 10 ตุลาคม 2532

เนื่องมาจากตลาดรถยนต์อิ่มตัว อุตสาหกรรมรถยนต์จึงรีบรุดเข้าสู่ยุคใหม่ของการจัดองค์กรใหม่ทั่วโลกในตอนต้นทศวรรษ 1980 หลังจากที่มีความสุขกับความต้องการรถยนต์เพิ่มขึ้นในยุโรปในทศวรรษ 1960 และในญี่ปุ่นในทศวรรษ 1970 แล้วบัดนี้ผู้ผลิตรถยนต์ทุกรายกำลังกระเสือกกระสนเพื่อความอยู่รอดใน "ป่า" นี้โดยพยายามครอบครองส่วนแบ่งตลาดให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ซึ่งตลาดตอนนี้ดูเหมือนกับว่าจะหยุดการเจริญเติบโตไปแล้วด้วย

จุดโฟกัสของการจัดองค์กรใหม่นี้อยู่ที่รถยนต์ขนาดเล็ก ความต้องการรถแบบนี้เป็นที่คาดคิดกันอยู่แล้วทั้ง ๆ ที่ตลาดนานาชาติจะมีขนาดจำกัดก็ตาม

ในภาวการณ์เช่นนี้ จึงมีการให้ความสนใจพิเศษต่อการขาย "รถสำหรับทั่วโลก" กลยุทธสำหรับต่างประเทศของบริษัทรถยนต์ต่าง ๆ ในขณะนี้จึงมุ่งอยู่ที่วิธีการที่จะบรรลุซึ่งมาตรฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพและคล้องจองเหมือนกันของรถยนต์เหล่านั้นโดยผ่านทางแรงงานในต่างประเทศ และวีธีลดต้นทุนการผลิตต่อคันโดยการผลิตระดับสูง

ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของ "รถยนต์สำหรับทั่วโลก" จะเป็นตัวตัดสินอนาคตของบริษัทเหล่านี้

ด้วยเหตุผลนี้ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ส่วนใหญ่จึงพยายามจะหนีจากความยุ่งยากในปัจจุบันโดยการลงทุนในบริษัทต่างประเทศหรือโดยการร่วมมือในด้านการพัฒนาและวิจัย การผลิต และการขาย

ในอดีตนั้นเมื่อตลาดรถยนต์ของโลกเจริญอย่างรวดเร็ บริษัทรถยนต์ใหญ่ก็ครอบครองบริษัทเล็ก ๆ และพร้อมกันนั้นก็ปกป้องภาพพจน์ของบริษัทตนเองและของสินค้าของตนเอง ปัจจุบันแม้แต่บริษัทที่แข็งแกร่งยังไม่สามารถจะปลีกตัวโดดเดี่ยวได้และต้องพยายามอยู่ให้รอดโดยการ "แต่งงานเพื่อผลประโยชน์" กับบริษัทต่างประเทศ

ในญี่ปุ่นนั้น ตลาดรถยนต์ถึงจุดอิ่มตัวตอนปลายทศวรรษ 1970 และผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นเจริญเติบโตได้ก็เพราะการส่งออกรถยนต์เพิ่มขึ้นเท่านั้นเอง

MITI เคยถือว่าการส่งเสริมรถยนต์ว่าเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดทางอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเป้าหมายหนึ่ง อย่างไรก็ตามการส่งออกรถยนต์ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเริ่มก่อปัญหาทางการเมืองขึ้นในประเทศทางตะวันตก MITI จึงเปลี่ยนนโยบายและบัดนี้เห็นชอบกับการจำกัดจำนวนการส่งรถยนต์ออก ผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นเริ่มตัดยอดการส่งออกไปยังสหรัฐ "โดยความสมัครใจ" รวมทั้งการส่งออกไปยังคานาดาและตลาดร่วมยุโรปด้วยตั้งแต่ปี 1981 และมีความหวังน้อยมากที่สถานการณ์เช่นนี้จะเปลี่ยนแปลง

ดังนั้นอุตสาหกรรมรถยนต์ญี่ปุ่นจะสามารถรุ่งเรืองได้ในอนาคตก็โดยการส่งเสริมการเป็นบริษัทอเนกชาติและโดยการร่วมมือในการจัดองค์กรใหม่ทั่วโลกของอุตสาหกรรมนี้ เพื่อความอยู่รอดในตลาดโลกขณะนี้ ผู้ผลิตรถยนต์ต้องได้เปรียบทางเทคโนโลยีด้านการพัฒนาและการวิจัยและด้านกรรมวิธีการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับรถยนต์ขนาดเล็ก ถ้าทำเช่นนั้นไม่ได้แม้แต่ความสามารถในการหาเงินทุนก็จะถูกจำกัดไปด้วย

ผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นสามารถช่วยได้มากในเรื่องนี้ และผู้ผลิตรถยนต์หลายรายในประเทศทางตะวันตกขณะนี้พยายามปรับปรุงแผนรถยนต์ขนาดเล็กของตนโดยร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น

ในเรื่องของรถยนต์ขนาดเล็กแล้ว ความสามารถในการพัฒนาและการวิจัยของอุตสาหกรรมรถยนต์ญี่ปุ่นโดยปกติแล้วจะนำหน้าผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศอื่นอยู่ก้าวหนึ่งเสมอ

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีใหม่ ๆ หลายอย่างเป็นที่ต้องการในขณะนี้ ที่สำคัญที่สุดคือเทคโนโลยีในการทำให้เครื่องยนต์ประหยัดน้ำมัน และเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นต้องได้รับการพัฒนขึ้นมาพร้อมกับด้านที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น เซรามิค พลาสิค และเหล็กผสมที่แข็งแกร่งมาก

ทั้งหมดนี้เป็นวัตถุที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้

อีเล็คโทรนิคส์ก็จะมีบทบาทสำคัญในตลาดรถยนต์โลกในทศวรรษ 1980 การแข่งขันกันในทุกด้านของการพัฒนาและการวิจัยจะยิ่งมีมากขึ้น.

Recent posts

error: Content is protected !!