ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR-ตอนที่ 5.3 พบกับคนที่ดีที่สุด…


The Man, The Management, The Machines.

เทตซึโอะ ซากิยะ เขียน

ธนิต ธรรมสุคติ แปล จากต้นฉบับ Updated paperback Edition 1987

สงวนลิขสิทธิ์

โซอิจิโร ฮอนด้า

ปูชนียบุคคลที่โลกยานยนต์ต้องจารึก

อัจฉริยบุคคลผู้ก่อตั้ง...และวางรากฐานความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ให้กับ "บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด" เป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ได้รับเกียรติยศอันสูงส่ง ให้เป็นสมาชิกทำเนียบ "ปูชนียบุคคลยานยนต์โลก" (AUTOMOTIVE HALL OF FAME) อย่างเป็นทางการในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2532

ฟูจิซาวะถือว่าจำเป็นอย่างมากที่จะตั้งสาขาในต่างประเทศที่สามารถดำเนินงานโดยอยู่ในความควบคุมโดยตรงจากสำนักงานใหญ่ รถจักรยานยนต์ที่ไม่มีปัญหาในประเทศเล็กเช่นญี่ปุ่น สามารถเผชิญกับปัญหาที่ไม่คาดคิดไว้หลายอย่าง หรือที่เกินเลยความสามารถของผู้จัดจำหน่ายในประเทศใหญ่โตเช่นสหรัฐได้ ยิ่งไปกว่านั้น มันจะแพงมากถ้าอะไหล่ต้องส่งโดยตรงจากญี่ปุ่นไปยังผู้จัดจำหน่ายจำนวนมากมาย สำหรับฟูจิซาวะแล้ว ถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องตั้งสาขาซึ่งจะทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์การขายและรับผิดชอบทั้งหมดในการบริการ

นอกเหนือจากการตั้งสาขาในต่างประเทศ ประเด็นใหญ่อีกประเด็นในยุทธวิธีพื้นฐานในการส่งออกของบริษัทก็คือปัญหาที่ว่าจะเลือกตลาดต่างประเทศตลาดไหนก่อน คณะผู้แทนของฮอนด้า มอเตอร์คณะหนึ่งนำโดยคิหะจิโร คาวะชิมะ จึงตระเวนไปยุโรป เอเชียอาคเนย์และสหรัฐเพื่อทำการสำรวจข้อมูลการตลาดแล้วก็มาสรุปว่ายุโรปและเอเชียอาคเนย์เป็นตลาดที่มีอนาคตที่สุด ในยุโรปมีความต้องการจักรยานยนต์อย่างมาก ซึ่งยุโรปเห็นว่าจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่สะดวกและใช้งานได้ดีจักรยานยนต์ขนาดเบาที่ยุโรปได้รับความนิยมมาก ในเอเชียอาคเนย์นั้นประชาชนกำลังเริ่มมองเห็นความสำคัญของจักรยานยนต์ว่าเป็นพาหนะที่ราคาไม่แพง และผู้ผลิตของยุโรปหลายรายเริ่มสำรวจตลาดนี้อยู่แล้ว โดยการวิเคราะห์นี้ คณะผู้แทนจึงสรุปว่าตลาดที่น่าสนใจที่สุดสำหรับฮอนด้า มอเตอร์คือเอเชียอาคเนย์ซึ่งอยู่ใกล้ญี่ปุ่นและกำลังมีความต้องการจักรยานยนต์มากขึ้น

ฟูจิซาวะไม่เห็นด้วยและยืนยันว่าตลาดอเมริกันนั้นต้องสำรวจก่อน เขาให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจผู้บริโภคของโลกนั้นมาจากสหรัฐและสินค้าที่ไม่ได้รับการยอมรับที่สหรัฐจะหาตลาดที่อื่นไม่ได้ สหรัฐเป็นประเทศที่ฟุ่มเฟือยที่สุดในโลกและรถยนต์ก็เป็นพาหนะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐด้วย มีจักรยานยนต์ขายในสหรัฐเพียงปีละ 60,000 คัน และทั้งบริษัทเทรดดิ้งของญี่ปุ่นและผู้จัดจำหน่ายในอเมริกาต่างก็เห็นว่าตลาดสหรัฐจะไม่เจริญเติบโต ถ้าฮอนด้า มอเตอร์เริ่มขายสินค้าของตนในสหรัฐทั้งบริษัทเทรดดิ้งญี่ปุ่นและผู้จัดจำหน่ายในสหรัฐให้ความเห็นว่ามันจะทำให้ก็เพียงแต่การขายจักรยานยนต์โดยผู้ผลิตรายอื่นลดลงเท่านั้นเอง

-โฆษณาที่เปลี่ยนภาพพจน์ของจักรยานยนต์ในสหรัฐ

โซโงะ-โชชะ บริษัทเทรดดิ้งแบบนี้ไม่มีอยู่นอกญี่ปุ่นเป็นช่องทางปกติของผู้ผลิตญี่ปุ่นใช้ในการเจาะตลาดต่างประเทศ พูดกว้าง ๆ แล้วบริษัทเทรดดิ้งเช่นนี้ช่วยอย่างมากในการขยายการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม โซโงะ-โชชะ นั้นมีหลายแขนงและทำหน้าที่มากกว่าการส่งออกและสั่งเข้าสินค้าต่าง ๆ บริษัทเทรดดิ้งเหล่านี้มีข่ายงานทั่วโลกสำหรับเก็บข้อมูลที่สำคัญต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจนับตั้งแต่ข้อมูลเรื่องแบบแผนของอากาศที่จะมีผลต่อพืชไร่ไปจนถึงวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศต่าง ๆ ทั้งยังเกี่ยวข้องกับการค้าต่าง ๆ ในญี่ปุ่นด้วยและระหว่างญี่ปุ่นและประเทศต่าง ๆ และแม้กระทั่งระหว่างประเทศวที่สาม สินค้าที่โซโงะ-โชชะดำเนินการรวมทุกอย่างตั้งแต่ไฟประดับต้นคริสต์มาสไปจนถึงเตาปฏิกรณ์ปรมาณู ยิ่งกว่านั้นอีก โซโงะ-โชชะ มักให้เงินกู้ อัตราเสี่ยงสูงแก่ธุรกิจขนาดเล็กในญี่ปุ่นอยู่บ่อย ๆ อันเป็นเงินกู้ที่ธนาคารพาณิชย์ธรรมดาจะไม่พิจารณาด้วยซ้ำ ในบางรายนั้น ธุรกิจขนาดเล็กเหล่านี้จะอยู่ในความควบคุมโดยตรงของโซโงะ-โชชะ หนึ่ง ซึ่งจะเป็นผู้ขายสินค้าของธุรกิจขนาดเล็กนั้นเอง บางครั้งอิทธิพลของโซโงะ-โชชะ ขยายตัวไปถึง แม้กระทั่งบริษัทใหญ่โต ช่วยให้บริษัทเหล่านี้ได้เงินทุนและจะจัดการเรื่องความร่วมมือทางธุรกิจให้

ตัวอย่างหนึ่งก็คือการผูกพันระหว่างบริษัทเยเนอรัล มอเตอร์แห่งสหรัฐกับอิซูซุุ มอเตอร์แห่งญี่ปุ่นซึ่งมี ซี.อิโตห์ แอนด์ คอมพะนี (โซโงะ-โชชะใหญ่แห่งหนึ่ง) เป็นคนกลาง หน้าที่สำคัญที่สุดของ โซโงะ-โชชะ ก็คือการเป็นคนจัดการระบบในระดับนานาชาติ เช่น โซโงะ-โชชะหนึ่งสามารถและประสานงานอยู่บ่อยครั้งเรื่องโครงการขนาดใหญ่ในการทำให้ประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานเกี่ยวกับการก่อสร้างที่ใช้เงินลงทุนมหาศาล เช่น ทางรถไฟ ท่าเรือและโรงงานผลิตสินค้า แล้วจึงดำเนินการหาทุนที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน จากนั้นก็จะซื้อและส่งออกสินค้าที่ผลิตขึ้นมาตามโครงการเหล่านี้ ทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินงานของโซโงะ-โชชะ เดียวเท่านั้น

เนื่องจากการปฏิบัติการหลายด้าน โซโงะ-โชชะ จึงอยู่ในฐานะที่สำคัญอย่างยิ่งยวด ในโลกธุรกิจของญี่ปุ่น ในญี่ปุ่นนั้นมีกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจ เช่น มิตซุย มิตซูบิชิ และซูมิโตโม กลุ่มเหล่านี้คล้ายคลึงกันในโครงสร้าง โดยมีบริษัทต่าง ๆ ทำกิจการอุตสาหกรรมต่าง ๆ กัน ตั้งแต่อุตสาหกรรมเบา จนถึงอุตสาหกรรมหนัก ในแก่นกลางของแต่ละกลุ่มจะมีโซโงะ-โชชะ แห่งหนึ่งและธนาคารอีกแห่ง ซึ่งช่วยกันในการส่งเสริมการสื่อสารระหว่างบริษัทสมาชิกของกลุ่มและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน บริษัทสมาชิกจึงผูกพันกันด้วยการต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน

โซโงะ-โชชะ วิวัฒนาการขึ้นมาในบรรยากาศและประเพณีของญี่ปุ่น รากฐานของความกระตือรือร้น (บางครั้งก็กระตือรือร้นเกินไป) ในการหาข้อมูลจากทุกส่วนของโลก สามารถแกะรอยย้อนหลังไปในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นในการเลือกเฟ้นวัฒนธรรมและวัฒนธรรมต่างชาติที่สำคัญ ๆ บริษัทต่าง ๆ ในซึกโลกตะวันตกนั้นโดยปกติแล้วเชี่ยวชาญในด้านที่ตนถนัดและพยายามขยายตัวโดยการนำสินค้าที่ดีเข้าสู่ตลาด ส่วนโซโงะ-โชชะ นั้นไม่เชี่ยวชาญด้านไหนเป็นพิเศษทั้งนั้น นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่องค์การแบบนี้ไม่เคยพัฒนาขึ้นมาทั้งในยุโรปและอเมริกา

Recent posts

error: Content is protected !!