คอนติเนนทอลมุ่งสู่พันธกิจปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสนับสนุนความยั่งยืน


• Net|Zero|Now โปรแกรมปฏิบัติการทันที ช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าที่ร่วมมือกับคอนติเนนทอลมีคาร์บอนเป็นกลางตลอดห่วงโซ่คุณค่า

• “Net zero” เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของข้อตกลงด้านสภาพอากาศของความตกลงปารีส

• Net|Zero|Now เป็นส่วนหนึ่งของความเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมของคอนติเนนทอลอย่างช้าที่สุดภายในปี 2593

• เน้นที่ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์ปลอดมลพิษ ที่มียอดขายเกือบ 1 พันล้านยูโรในปี 2564

• Dr. Ariane Reinhart กรรมการบริหารฝ่ายมนุษยสัมพันธ์และความยั่งยืน: “เราต้องใช้ทุกวิถีทางเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เร็วขึ้น”

เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี วันที่ 27 เมษายน 2565 – คอนติเนนทอลเสนอ Net|Zero|Now โปรแกรมบรรเทาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ให้ลูกค้าบรรลุความเป็นกลางของคาร์บอนสำหรับธุรกิจกับบริษัทเทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดในปัจจุบัน จุดมุ่งหมายของโครงการคือการช่วยให้ลูกค้ามีเป้าหมายด้านความยั่งยืนในการต่อต้าน "Carbon Backpack" ที่เหลืออยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคอนติเนนทอล Carbon Backpack นี้รวมถึงการปล่อยมลพิษทั้งหมดที่เกิดจากกระบวนการที่คอนติเนนทอลและซัพพลายเออร์ ไปจนถึงจุดสิ้นสุดการใช้งาน แต่ไม่รวมระยะการใช้งานและการปล่อยมลพิษของลูกค้า Carbon Backpack ถูกชดเชยด้วยปริมาณที่เท่ากัน จึงเรียกว่าการปล่อยคาร์บอนเชิงลบ ภารกิจ Net|Zero|Now ช่วยเสริมมาตรการลดคาร์บอนที่บริษัทใช้จนถึงปัจจุบันและนวัตกรรมที่ยั่งยืนต่างๆ

ความน่าสนใจของ Net|Zero|Now อยู่ที่ผลิตภัณฑ์และระบบของคอนติเนนทอลที่ใช้ในรถยนต์ปลอดมลพิษ ตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงรถโดยสาร และรถรางที่ใช้พลังงานไฮโดรเจน คอนติเนนทอลสร้างยอดขายได้ราว 1 พันล้านยูโร ด้วยยานยนต์ไร้มลพิษในปีงบประมาณที่ผ่านมา ในปี 2564 มี 10 แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่มีปริมาณสูงสุดทั่วโลกล้วนวางใจในเทคโนโลยีของคอนติเนนทอล โครงการนี้หมายความว่ายานยนต์ที่ไม่มีการปล่อยมลพิษนั้นเป็นไปได้อยู่แล้ว เมื่อพูดถึงส่วนแบ่งของการปล่อย CO2 ที่เป็นของคอนติเนนทอล ไม่เพียงแต่จะปลอดการปล่อยมลพิษระหว่างการใช้งานเท่านั้น แต่ห่วงโซ่คุณค่าที่เกี่ยวข้องกับคอนติเนนทอลยังเป็นมีความเป็นกลางทางคาร์บอนอีกด้วย นอกจากนี้ Net|Zero|Now ยังพร้อมให้ใช้งานทันทีสำหรับธุรกิจเครื่องยนต์สันดาปและอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ บรรลุเป้าหมายการวางตัวเป็นกลางของคาร์บอนในตลาดที่พุ่งทะยานมากขึ้น

Net|Zero|Now พิมพ์เขียวสำหรับการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทันที

“อุทกภัยที่รุนแรงและไฟป่าที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2564 แสดงให้เห็นว่าการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องเร่งให้เกิด เราต้องใช้ทุกวิถีทางเพื่อดำเนินมาตรการให้เร็วขึ้น” Dr. Ariane Reinhart สมาชิกคณะกรรมการบริหารฝ่ายมนุษยสัมพันธ์และความยั่งยืนของคอนติเนนทอลกล่าว “เราต้องคว้าโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้ร่วมกับพันธมิตรของเราด้วยเช่นกัน”

คอนติเนนทอลมองว่า Net|Zero|Now เป็นพิมพ์เขียวที่สำคัญสำหรับบริษัทอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของข้อตกลงด้านสภาพอากาศในความตกลงปารีสปี 2015 ได้ดีขึ้น ควบคู่ไปกับความพยายามในการลดความทะยานและมาตรการวางตัวเป็นกลาง กฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นและความต้องการของตลาดกำลังนำไปสู่เป้าหมายด้านสภาพอากาศที่เป็นที่ต้องการมากขึ้นระหว่างบริษัทต่างๆ “การเข้าถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่นี่ เราจำเป็นต้องมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมและความกล้าหาญมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันยังไม่ได้พิจารณาความเป็นกลางของคาร์บอนในอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม” Reinhart อธิบาย

โปรแกรมปฏิบัติการทันทีตามคำแนะนำของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แนวทางของคอนติเนนทอลว่าด้วยโปรแกรมปฏิบัติการทันทีเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาศัยหลักการของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเชิงลบ ดังนั้นจึงเป็นมากกว่าการชดเชยคาร์บอนแบบธรรมดา ในแง่ของคณิตศาสตร์ ซึ่งหมายความว่าไม่มีการปล่อยมลพิษสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่อุปทานมากกว่าที่จะถูกกำจัดออกจากบรรยากาศอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น ผ่านการปลูกป่า ในแง่ความสมดุล ผลลัพธ์ที่ได้คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และไม่มีภาระใดๆ ต่อสภาพอากาศอีกต่อไป คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมุ่งเน้นที่การเร่งการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กำลังแนะนำการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเชิงลบมากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของข้อตกลงด้านสภาพอากาศในความตกลงปารีส

คอนติเนนทอลกำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรที่เป็นที่ยอมรับในโครงการฟื้นฟูและปลูกป่าคุณภาพสูงและได้รับการรับรอง เพื่อที่จะกำจัด CO2 ในปริมาณที่เหมาะสมออกจากชั้นบรรยากาศ โดยคัดเลือกเฉพาะโครงการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ด้านสังคม ความยั่งยืนของการลด เช่น การป้องกันในกรณีเกิดไฟป่า และเกณฑ์คุณภาพอื่นๆ ก็มีบทบาทสำคัญในกระบวนการคัดเลือกเช่นกัน Net|Zero|Now เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ความยั่งยืนที่ครอบคลุม

ความยั่งยืนได้รับการยึดไว้อย่างมั่นคงในกลยุทธ์องค์กรของคอนติเนนทอลในฐานะตัวขับเคลื่อนหลักของนวัตกรรม ความทะเยอทะยานด้านความยั่งยืนของบริษัทประกอบด้วยสี่ประเด็นหลัก คือ ความเป็นกลางของคาร์บอนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดของคอนติเนนทอล ยานยนต์และอุตสาหกรรมที่ปราศจากมลพิษ เศรษฐกิจหมุนเวียน และห่วงโซ่คุณค่าที่มีความรับผิดชอบ คอนติเนนทอลตั้งเป้าที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ภายในปี 2593 เป็นอย่างช้า อย่างไรก็ตาม การบรรลุความเป็นกลางของคาร์บอนตลอดห่วงโซ่คุณค่าตลอดจนเป้าหมายอื่นๆ ไม่ใช่ความรับผิดชอบของคอนติเนนทอลเพียงอย่างเดียว แต่สามารถบรรลุได้ร่วมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรอื่นๆ

Dr. Steffen Schwartz-Höfler หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืนของคอนติเนนทอลกล่าวว่า "เส้นทางสู่ยานยนต์ที่มีคาร์บอนเป็นกลางเป็นทั้งการวิ่งมาราธอนและการวิ่งจำนวนมาก การลดการปล่อยก๊าซที่แท้จริงและมาตรการ Net|Zero|Now ของเราก็เป็นส่วนเสริมที่สำคัญต่อเป้าหมายของเราในการทำให้คาร์บอนเป็นกลาง เราสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้สำเร็จเพียงแค่เราร่วมมือกัน”

คอนติเนนทอล ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2414 พัฒนาเทคโนโลยีและบริการที่ก้าวล้ำสำหรับยานยนต์ที่มีการเชื่อมต่อและความยั่งยืนให้กับผู้คนและสินค้า โดยนำเสนอวิธีการที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ชาญฉลาด และราคาไม่แพงให้กับยานยนต์ เครื่องจักร การจราจร ตลอดจนการขนส่ง คอนติเนนทอลยอดขายเบื้องต้นที่ 37.7 พันล้านยูโรในปี พ.ศ. 2563 และมีพนักงานกว่า 192,000 คนใน 58 ประเทศทั่วโลก และฉลองครบรอบ 150 ปีใน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

Recent posts

error: Content is protected !!