คอมแพ็ค เบรก จับมือพันธมิตรจัดประชุมวิชาการ Asia Brake 2023 รับมือความท้าทายอุตสาหกรรมอะไหล่ยนต์และผ้าเบรกในยุคอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า


– หารือและอัพเดทสถานการณ์ในส่วนของ Aftermarket และตลาด OE (Original Equipment) ในทวีปเอเชีย

– มุ่งเตรียมความพร้อมรองรับความท้าทายและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าเบรก ภายใต้แบรนด์ “คอมแพ็ค เบรก” ได้ร่วมกับกลุ่มธุรกิจอะไหล่ยนต์และกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุผ้าเบรกชั้นนำระดับโลก จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ เอเชียเบรก 2023 หรือ Asia Brake Conference and Exhibition 2023 เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับผ้าเบรกทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในอนาคต

นายมีชัย ศรีวิบูล ผู้อำนวยการสายงานด้านเทคนิค บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ในฐานะคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานตามปกติครั้งแรกหลังจากสถานการณ์โควิด – 19 คลี่คลาย ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมาจะเป็นการจัดงานในรูปแบบ Digital Conferences สำหรับเนื้อหาบนเวทีงานประชุมสัมมนาในครั้งนี้ นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านยานยนต์ อะไหล่ยนต์ และเบรกแล้ว ภายในงานยังมีการหารือร่วมกันถึงปัญหา และอัพเดทสถานการณ์ในส่วนของ Aftermarket และตลาด OE (Original Equipment) ในทวีปเอเชีย ขณะเดียวกันภายในงานยังได้เชิญศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกทั้งจากประเทศเยอรมนี เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส มาบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานของวัสดุแรงเสียดทานและกลไกแรงเสียดทาน

ผู้อำนวยการสายงานด้านเทคนิค กล่าวต่อไปว่า ในการประชุมยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าวในหลายๆ ด้าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับความท้าทายและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับคอมแพ็ค เบรก ก็ได้นำเสนอผลการทดสอบการดูดซับความชื้นของผ้าเบรกชนิด Copper Free ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของผ้าเบรก ทั้งนี้นักวิจัยและพัฒนาของคอมแพ็ค เบรก ได้ทำการศึกษาและทดสอบในอุณหภูมิและความชื้นของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน รวมถึงกำหนดระยะเวลาในการทดสอบ เพื่อสรุปและนำมาเสนอภายในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ เอเชียเบรก 2023 ในครั้งนี้.

งานเอเชีย เบรก 2023 ในครั้งนี้ ถือว่าจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยภายในงานมีผู้บริหารระดับสูงจากอุตสาหกรรมยานยนต์ อะไหล่ยนต์ และวัสดุผ้าเบรก ตลอดจนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกเข้าร่วมกว่า 300 คน มีบริษัทร่วมออกบูธแสดงสินค้าและนิทรรศการกว่า 60 บริษัท จากทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย และออสเตรเลีย

- หารือและอัพเดทสถานการณ์ในส่วนของ Aftermarket และตลาด OE (Original Equipment) ในทวีปเอเชีย

- มุ่งเตรียมความพร้อมรองรับความท้าทายและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าเบรก ภายใต้แบรนด์ “คอมแพ็ค เบรก” ได้ร่วมกับกลุ่มธุรกิจอะไหล่ยนต์และกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุผ้าเบรกชั้นนำระดับโลก จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ เอเชียเบรก 2023 หรือ Asia Brake Conference and Exhibition 2023 เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับผ้าเบรกทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในอนาคต

นายมีชัย ศรีวิบูล ผู้อำนวยการสายงานด้านเทคนิค บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ในฐานะคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานตามปกติครั้งแรกหลังจากสถานการณ์โควิด - 19 คลี่คลาย ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมาจะเป็นการจัดงานในรูปแบบ Digital Conferences สำหรับเนื้อหาบนเวทีงานประชุมสัมมนาในครั้งนี้ นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านยานยนต์ อะไหล่ยนต์ และเบรกแล้ว ภายในงานยังมีการหารือร่วมกันถึงปัญหา และอัพเดทสถานการณ์ในส่วนของ Aftermarket และตลาด OE (Original Equipment) ในทวีปเอเชีย ขณะเดียวกันภายในงานยังได้เชิญศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกทั้งจากประเทศเยอรมนี เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส มาบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานของวัสดุแรงเสียดทานและกลไกแรงเสียดทาน

ผู้อำนวยการสายงานด้านเทคนิค กล่าวต่อไปว่า ในการประชุมยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าวในหลายๆ ด้าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับความท้าทายและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับคอมแพ็ค เบรก ก็ได้นำเสนอผลการทดสอบการดูดซับความชื้นของผ้าเบรกชนิด Copper Free ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของผ้าเบรก ทั้งนี้นักวิจัยและพัฒนาของคอมแพ็ค เบรก ได้ทำการศึกษาและทดสอบในอุณหภูมิและความชื้นของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน รวมถึงกำหนดระยะเวลาในการทดสอบ เพื่อสรุปและนำมาเสนอภายในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ เอเชียเบรก 2023 ในครั้งนี้.

งานเอเชีย เบรก 2023 ในครั้งนี้ ถือว่าจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยภายในงานมีผู้บริหารระดับสูงจากอุตสาหกรรมยานยนต์ อะไหล่ยนต์ และวัสดุผ้าเบรก ตลอดจนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกเข้าร่วมกว่า 300 คน มีบริษัทร่วมออกบูธแสดงสินค้าและนิทรรศการกว่า 60 บริษัท จากทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย และออสเตรเลีย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!