คำชี้แจง ของบริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรณีการยุติแอพพลิเคชั่น Robinhood


ตามที่ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) แจ้งยุติการให้บริการแอพพลิเคชั่น Robinhood ของบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 20.00 น. และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ได้มีการเสนอข่าว ผ่านสื่อออนไลน์ว่า ได้มีหนังสือจากบริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ข้อความว่า “ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสซีบี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติให้ยุติการให้บริการแอพพลิเคชั่น Robinhood ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป และบริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้ให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผ่านบริการแอพพลิเคชั่น Robinhood) ได้ตกลงยกเลิกสัญญากับบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด และบริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้ให้เช่า) ได้บอกเลิกสัญญาเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากับ ไรเดอร์ของโรบินฮู้ด (ผู้เช่า) มีผลสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ ขอให้ไรเดอร์โรบินฮู้ด ดำเนินการนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่เช่าส่งมอบคืนแก่ผู้ให้เช่าก่อนหรือภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นวันยุติการบริการแอพพลิเคชั่น Robinhood นั้น

ทาง บริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผ่านบริการแอพพลิเคชั่น Robinhood ซึ่งเป็นบริษัท ในกลุ่มบริษัท เอช เซม ขอชี้แจงให้ทราบว่า ทางเราได้ทราบเรื่องการ ยุติการให้บริการแอพพลิเคชั่น Robinhood มีผลในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 20.00 น. ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ปรากฎเป็นข่าว ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ และกลุ่มบริษัท เอช เซม ขอชี้แจงให้ทราบต่อไปว่า บริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังไม่ได้มีข้อตกลงยกเลิกสัญญากับบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด และบริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้ให้เช่า) ยังไม่ได้มีการบอกเลิกสัญญาเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจาก ไรเดอร์โรบินฮู้ด (ผู้เช่า) ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไป และอาจก่อให้เกิดความเสียหาย จึงขอชี้แจงให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

กลุ่มบริษัท เอช เซม (H SEM) ขอให้ความมั่นใจว่า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า H SEM และเครือข่ายสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ MOVE EV X ยังให้บริการอย่างมั่นคง เป็นผู้นำในตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและเครือข่ายสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ของไทย และยังมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการและสนับสนุนไรเดอร์ไทยอย่างเต็มที่ เพื่อให้ไรเดอร์ ผู้ใช้งาน และพันธมิตรทางธุรกิจ ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ด้วยความเคารพ
วันชัย ลี้นะวัฒนา
ประธาน กลุ่มบริษัท H SEM

เกี่ยวกับ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด (H SEM Motor Co., Ltd.) บริษัทในเครือ ฮั้วเฮงหลี กรุ๊ป ผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า รถกอล์ฟไฟฟ้า รถสามล้อไฟฟ้า และรถสามล้อเครื่องยนต์อเนกประสงค์ ภายใต้ชื่อ “เอช เซม” เพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าทั้งในกลุ่มเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการใช้ระบบขนส่งที่มีความคล่องตัว ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม ในราคาที่จับต้องได้ ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hsemmotor.com/ หรือ www.facebook.com/hsemmotor.sev และ www.facebook.com/hsemmotor.stc

เกี่ยวกับ บริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (H SEM Trading Corporation Co.,Ltd.) บริษัทในเครือ ฮั้วเฮงหลี กรุ๊ป เป็นบริษัทรับผิดชอบดูแลการจัดจำหน่าย แต่งตั้งดีลเลอร์ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดให้กับสินค้าของ เอช เซม ทั้งในประเทศไทยและประเทศในเขตภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือ CLMV ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เวบไซต์ https://www.hsemmotor.com/ หรือแฟนเพจ www.facebook.com/hsemmotor.sev และ www.facebook.com/hsemmotor.stc

ตามที่ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) แจ้งยุติการให้บริการแอพพลิเคชั่น Robinhood ของบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 20.00 น. และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ได้มีการเสนอข่าว ผ่านสื่อออนไลน์ว่า ได้มีหนังสือจากบริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ข้อความว่า “ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสซีบี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติให้ยุติการให้บริการแอพพลิเคชั่น Robinhood ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป และบริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้ให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผ่านบริการแอพพลิเคชั่น Robinhood) ได้ตกลงยกเลิกสัญญากับบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด และบริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้ให้เช่า) ได้บอกเลิกสัญญาเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากับ ไรเดอร์ของโรบินฮู้ด (ผู้เช่า) มีผลสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ ขอให้ไรเดอร์โรบินฮู้ด ดำเนินการนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่เช่าส่งมอบคืนแก่ผู้ให้เช่าก่อนหรือภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นวันยุติการบริการแอพพลิเคชั่น Robinhood นั้น

ทาง บริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผ่านบริการแอพพลิเคชั่น Robinhood ซึ่งเป็นบริษัท ในกลุ่มบริษัท เอช เซม ขอชี้แจงให้ทราบว่า ทางเราได้ทราบเรื่องการ ยุติการให้บริการแอพพลิเคชั่น Robinhood มีผลในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 20.00 น. ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ปรากฎเป็นข่าว ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ และกลุ่มบริษัท เอช เซม ขอชี้แจงให้ทราบต่อไปว่า บริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังไม่ได้มีข้อตกลงยกเลิกสัญญากับบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด และบริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้ให้เช่า) ยังไม่ได้มีการบอกเลิกสัญญาเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจาก ไรเดอร์โรบินฮู้ด (ผู้เช่า) ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไป และอาจก่อให้เกิดความเสียหาย จึงขอชี้แจงให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

กลุ่มบริษัท เอช เซม (H SEM) ขอให้ความมั่นใจว่า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า H SEM และเครือข่ายสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ MOVE EV X ยังให้บริการอย่างมั่นคง เป็นผู้นำในตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและเครือข่ายสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ของไทย และยังมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการและสนับสนุนไรเดอร์ไทยอย่างเต็มที่ เพื่อให้ไรเดอร์ ผู้ใช้งาน และพันธมิตรทางธุรกิจ ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ด้วยความเคารพ
วันชัย ลี้นะวัฒนา
ประธาน กลุ่มบริษัท H SEM

เกี่ยวกับ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด (H SEM Motor Co., Ltd.) บริษัทในเครือ ฮั้วเฮงหลี กรุ๊ป ผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า รถกอล์ฟไฟฟ้า รถสามล้อไฟฟ้า และรถสามล้อเครื่องยนต์อเนกประสงค์ ภายใต้ชื่อ “เอช เซม” เพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าทั้งในกลุ่มเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการใช้ระบบขนส่งที่มีความคล่องตัว ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม ในราคาที่จับต้องได้ ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hsemmotor.com/ หรือ www.facebook.com/hsemmotor.sev และ www.facebook.com/hsemmotor.stc

เกี่ยวกับ บริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (H SEM Trading Corporation Co.,Ltd.) บริษัทในเครือ ฮั้วเฮงหลี กรุ๊ป เป็นบริษัทรับผิดชอบดูแลการจัดจำหน่าย แต่งตั้งดีลเลอร์ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดให้กับสินค้าของ เอช เซม ทั้งในประเทศไทยและประเทศในเขตภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือ CLMV ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เวบไซต์ https://www.hsemmotor.com/ หรือแฟนเพจ www.facebook.com/hsemmotor.sev และ www.facebook.com/hsemmotor.stc

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!