ซัมมิท แคปปิตอล เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่รองรับตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โตต่อเนื่อง


ซัมมิท แคปปิตอล เปิดตัวระบบสนับสนุนการขาย SUMMIT SMART SYSTEM หรือระบบการสมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ผ่านโมบาย เล็งเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศ พร้อมรองรับตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เปิดเผยว่า “ระบบสนับสนุนการขาย SUMMIT SMART SYSTEM ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ขาย และเจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ พร้อมเสริมความคล่องตัวในการทำงานของเจ้าหน้าที่ขายให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เจ้าหน้าที่ขายสามารถส่งเอกสารการสมัครผ่านระบบโมบาย ด้วยวิธีการทำงานและขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ง่ายและมีประสิทธิภาพ เพียงคลิกเดียว เจ้าหน้าที่ขายที่อยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 400 คน สามารถส่งข้อมูลลูกค้ามายังศูนย์อนุมัติสินเชื่อรายย่อยได้ทันที เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อสามารถอนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้าได้ภายในไม่เกิน 30 นาที ต่อลูกค้า 1 ราย ภายใต้เงื่อนไขข้อมูลทุกอย่างถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด”

ด้วยโมบายแอปพลิเคชันดังกล่าว ลูกค้าจะได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการขอสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งถือเป็นการลดขั้นตอนในการทำงานของเจ้าหน้าที่ขาย ลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และส่งข้อมูล ซึ่งมั่นใจได้ว่าระบบนี้มีความปลอดภัย 100% เพราะระบบดำเนินการส่งข้อมูลตรงมาที่บริษัทฯ โดยผ่านเครือข่ายเฉพาะของบริษัทซัมมิท แคปปิตอล ได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการ Summit Smart System พร้อมกันในทุกพื้นที่ทั่วประเทศในเดือนมิถุนายน 2560 พร้อมตั้งเป้ารองรับจำนวนลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ได้มากกว่า 10,000 รายต่อเดือน ตามแนวทางและเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำอันดับ 1 สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในปี 2561

ซัมมิท แคปปิตอล เปิดตัวระบบสนับสนุนการขาย SUMMIT SMART SYSTEM หรือระบบการสมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ผ่านโมบาย เล็งเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศ พร้อมรองรับตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เปิดเผยว่า “ระบบสนับสนุนการขาย SUMMIT SMART SYSTEM ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ขาย และเจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ พร้อมเสริมความคล่องตัวในการทำงานของเจ้าหน้าที่ขายให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เจ้าหน้าที่ขายสามารถส่งเอกสารการสมัครผ่านระบบโมบาย ด้วยวิธีการทำงานและขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ง่ายและมีประสิทธิภาพ เพียงคลิกเดียว เจ้าหน้าที่ขายที่อยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 400 คน สามารถส่งข้อมูลลูกค้ามายังศูนย์อนุมัติสินเชื่อรายย่อยได้ทันที เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อสามารถอนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้าได้ภายในไม่เกิน 30 นาที ต่อลูกค้า 1 ราย ภายใต้เงื่อนไขข้อมูลทุกอย่างถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด”

ด้วยโมบายแอปพลิเคชันดังกล่าว ลูกค้าจะได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการขอสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งถือเป็นการลดขั้นตอนในการทำงานของเจ้าหน้าที่ขาย ลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และส่งข้อมูล ซึ่งมั่นใจได้ว่าระบบนี้มีความปลอดภัย 100% เพราะระบบดำเนินการส่งข้อมูลตรงมาที่บริษัทฯ โดยผ่านเครือข่ายเฉพาะของบริษัทซัมมิท แคปปิตอล ได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการ Summit Smart System พร้อมกันในทุกพื้นที่ทั่วประเทศในเดือนมิถุนายน 2560 พร้อมตั้งเป้ารองรับจำนวนลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ได้มากกว่า 10,000 รายต่อเดือน ตามแนวทางและเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำอันดับ 1 สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในปี 2561

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!