ดัชนีความเชื่อมั่นฯ มกราคม ปรับตัวเพิ่มขึ้น ปัจจัยหนุนจากการบริโภคในประเทศ เมกะโปรเจ็ก และการเลือกตั้ง, กังวลเงินบาทแข็งค่าและสงครามการค้าฉุดส่งออก


นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือนมกราคม 2562 จำนวน 1,207 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อยู่ที่ระดับ 93.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากระดับ 93.2 ในเดือนธันวาคม โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น ในองค์ประกอบยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ

จากการสำรวจ พบว่า ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมกราคมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่าการใช้จ่ายทั้งจากการบริโภคภายในประเทศ และการใช้จ่ายภาครัฐผ่านโครงการลงทุนขนาดใหญ่รวมทั้งการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและภาคการผลิต โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค สะท้อนจากดัชนีปริมาณการผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับการแข็งค่าของเงินบาท และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเสี่ยงโดยเฉพาะการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ทำให้การส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัว รวมทั้งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นปัจจัยลบที่ส่งผลต่อการขยายการลงทุนของผู้ประกอบการ ซึ่งความกังวลดังกล่าวสะท้อนผ่านไปยังดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวลดลง มาอยู่ที่ระดับ 104.1 จาก 105.9 ในเดือนธันวาคม

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 1. เสนอให้ภาครัฐเร่งเจรจาการค้าเสรี FTA เพื่อขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น และรับมือกับผลกระทบจากสงครามการค้า, 2. เสนอให้ภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ พร้อมทั้งกำหนดสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

Recent posts

error: Content is protected !!