‘ทำดีย่อมได้ดี’ สมเด็จพระสังฆราชทรงตรัสกับ ‘ประยุทธ์’


“ทำดีย่อมได้ดี ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน” สมเด็จพระสังฆราชทรงตรัสกับ “พล.อ.ประยุทธ์” และเข้ากราบ “สมเด็จพระวันรัต” ด้วย เทศกาลเข้าพรรษา
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 14 ก.ค. ที่ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา และนายออมสิน ชีวพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เฝ้าถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560

โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวทักทายสื่อมวลชนว่า วันนี้เรามาทำบุญร่วมกัน ทั้งนี้ภายหลังเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช และกล่าวว่า ขอบคุณทุกคนที่ได้มาทำบุญร่วมกัน โอกาสนี้สมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงประทานพรให้ทำงานสำเร็จและประทานพรให้ทุกคนที่เป็นคนไทยเป็นสุข จากนั้นเดินทางมาศาลาทรงไทย วัดบวรนิเวศวิหาร ถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560

นายกรัฐมนตรี กล่าวถวายเครื่องสักการะว่า “ข้าพเจ้าได้นำเครื่องสักการะ อันประกอบด้วยธูปเทียน พุ่มดอกไม้ เทียนพรรษา ผ้าไตร และเครื่องทัยธรรม มาถวายแด่พระคุณเจ้า เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี 2560 ขอให้พระคุณเจ้ารับไว้ด้วยเถิด”

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวภายหลังสนทนาธรรมกับสมเด็จพระวันรัตกว่า 15 นาที ว่า สมเด็จพระวันรัตอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับวัดและโรงเรียน เพราะรัฐย่อมไม่สามารถทำอะไรได้ทั้งหมด เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด ทั้งนี้ ตนเรียนสมเด็จพระวันรัต ว่า รัฐบาลมีนโยบายควบคุมโรงเรียนขนาดเล็ก และดูแลภาคการศึกษาท้องถิ่น ซึ่งเข้ากับแนวทางบ้าน-วัด-โรงเรียน ทุกคนจะมุ่งหวังให้รัฐบาลทำทั้งหมดคงไม่ได้ ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม โดยให้โรงเรียนเป็นของคนไทยทุกคน

“สมเด็จพระวันรัตได้ให้พรขอให้มีความสุข ความเจริญ ส่วนสมเด็จพระสังฆราชทรงชื่นชมที่สืบสายประเพณีไทย ทั้งนี้ประเพณีเข้าพรรษาการเข้าวัดทำบุณ หากผมสามารถทำเป็นตัวอย่างได้ผมก็จะทำ สมเด็จพระสังฆราชทรงตรัสว่าหากทำดีย่อมได้ดี ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

 

 

 

 

 

"ทำดีย่อมได้ดี ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน" สมเด็จพระสังฆราชทรงตรัสกับ "พล.อ.ประยุทธ์" และเข้ากราบ "สมเด็จพระวันรัต" ด้วย เทศกาลเข้าพรรษา เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 14 ก.ค. ที่ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา และนายออมสิน ชีวพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เฝ้าถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวทักทายสื่อมวลชนว่า วันนี้เรามาทำบุญร่วมกัน ทั้งนี้ภายหลังเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช และกล่าวว่า ขอบคุณทุกคนที่ได้มาทำบุญร่วมกัน โอกาสนี้สมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงประทานพรให้ทำงานสำเร็จและประทานพรให้ทุกคนที่เป็นคนไทยเป็นสุข จากนั้นเดินทางมาศาลาทรงไทย วัดบวรนิเวศวิหาร ถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 นายกรัฐมนตรี กล่าวถวายเครื่องสักการะว่า "ข้าพเจ้าได้นำเครื่องสักการะ อันประกอบด้วยธูปเทียน พุ่มดอกไม้ เทียนพรรษา ผ้าไตร และเครื่องทัยธรรม มาถวายแด่พระคุณเจ้า เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี 2560 ขอให้พระคุณเจ้ารับไว้ด้วยเถิด" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวภายหลังสนทนาธรรมกับสมเด็จพระวันรัตกว่า 15 นาที ว่า สมเด็จพระวันรัตอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับวัดและโรงเรียน เพราะรัฐย่อมไม่สามารถทำอะไรได้ทั้งหมด เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด ทั้งนี้ ตนเรียนสมเด็จพระวันรัต ว่า รัฐบาลมีนโยบายควบคุมโรงเรียนขนาดเล็ก และดูแลภาคการศึกษาท้องถิ่น ซึ่งเข้ากับแนวทางบ้าน-วัด-โรงเรียน ทุกคนจะมุ่งหวังให้รัฐบาลทำทั้งหมดคงไม่ได้ ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม โดยให้โรงเรียนเป็นของคนไทยทุกคน "สมเด็จพระวันรัตได้ให้พรขอให้มีความสุข ความเจริญ ส่วนสมเด็จพระสังฆราชทรงชื่นชมที่สืบสายประเพณีไทย ทั้งนี้ประเพณีเข้าพรรษาการเข้าวัดทำบุณ หากผมสามารถทำเป็นตัวอย่างได้ผมก็จะทำ สมเด็จพระสังฆราชทรงตรัสว่าหากทำดีย่อมได้ดี ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว          

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!