“ทิ้งอดีตแห่งความสำเร็จ ปรับตัวเองไปสู่อนาคต”


หากเรานับความสำเร็จจากอดีตตั้งแต่ได้ลืมตาขึ้นมาบนโลก แน่นอนว่าเราได้ทำหลายสิ่งในชีวิตที่ให้เกิดความสำเร็จมานับไม่ถ้วน และสิ่งนี้เองที่ทำให้เราภาคภูมิใจในตัวเองว่า ฉันเคยทำสำเร็จมาแล้ว ทำไมจะทำแบบเดิมอีกไม่ได้ล่ะ อดีตเมื่อ 10 ปีที่แล้วอาจจะนำกลับมาใช้ได้ แต่ปัจจุบันเราเห็นโลกสมัยใหม่ผันผวนเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ล้วนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย

ถามว่าทำไมเราต้องปรับตัวในเมื่อทุกคนก็อ่านข่าวเหมือนกัน ดูทีวี ท่องอินเทอร์เน็ต ดูข่าวสารบ้านเมืองมาเหมือนกัน ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ลองนึกชื่อบุคคลที่ก่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก อาทิ สตีฟ จอบส์ (Steve Jobs) คิดค้นแอปเปิลขึ้นมาได้ มีสมาร์ทโฟนเกิดขึ้น ทำให้สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงไปมากมาย มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) ทำให้เราสื่อสารกันผ่านเฟซบุ๊กและโซเชียลมีเดีย แจ็ค หม่า (Jack Ma) แห่ง Alibaba สร้าง E-Commerce ครบวงจรรายใหญ่ของโลกที่เปลี่ยนแปลงระบบธุรกิจในปัจจุบัน

คนเหล่านี้ก่อให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตราเร่งที่สูงมาก ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงถูกดึงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ผ่านมา พอค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ต่อให้เราไม่ปรับตัวหรือพยายามเปลี่ยนแปลงในอัตราที่เท่าเดิม เราก็จะกลายเป็นคนตกยุคตกสมัยเพราะว่าปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ตัวเราเป็นอุปสรรคที่สุดของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง มันเป็นเรื่องยากที่สุดเพราะความคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นตัวเรา ข้ออ้างมากมายที่จะโทษปัจจัยรอบตัว และยึดติดกับตัวตนคนเดิมของเราเอง แน่นอนว่าเรามีความสำเร็จในชีวิตหลายประการกว่าจะมาถึงวันนี้ เราเคยเรียนจบปริญญา ประสบความสำเร็จ เคยมีชื่อเสียง เคยทำงานที่ดี ได้รับการยอมรับ มีเพื่อนฝูง มีสังคมแบบเดิมๆ มีโลกทัศน์แบบเดิมๆ แล้วเราก็คิดว่าเราจะอยู่กับโลกที่เราสร้างและเราทำสำเร็จนี้ตลอดไป

หากมองย้อนกลับไปดูตัวเอง ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของเราเอง แต่ในวันนี้ความสำเร็จเก่าๆ มันถูกท้าทายโดยปัจจัยภายนอก และเรานั่นเองที่กลายเป็นอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยิ่งยวด เราเอาแต่เรียนหรือถกเถียงเรื่องราวของการประสบความสำเร็จ และปฏิเสธความผิดพลาดต่างๆ นานา ซึ่งแท้จริงแล้วการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดไม่ใช่เพื่อให้เราหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนั้น แต่เมื่อความผิดพลาดนั้นมาเยือนเราอีกครั้ง เราจะรู้วิธีการรับมือและเผชิญหน้ามัน

Recent posts

error: Content is protected !!