นิปปอนเพนต์สนับสนุนแข่งฝีมือแรงงาน


น.ส.คมคาย ธมะสุข และ น.ส.สมสุข มิ่งขวัญโพธิ์ทอง ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ (ที่ 3 และ 2 จากซ้าย) มอบผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์และอุปกรณ์ มูลค่า 350,000 บาท แก่ นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ที่ 4 จากซ้าย)ในโอกาสสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 27 สาขาสีรถยนต์ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ก.ค.นี้ ซึ่งถือเป็นการต่อยอดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านช่างสีรถยนต์แก่เยาวชน ภายใต้ชื่อ “Protégé Project” ณ กระทรวงแรงงาน

น.ส.คมคาย ธมะสุข และ น.ส.สมสุข มิ่งขวัญโพธิ์ทอง ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ (ที่ 3 และ 2 จากซ้าย) มอบผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์และอุปกรณ์ มูลค่า 350,000 บาท แก่ นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ที่ 4 จากซ้าย)ในโอกาสสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 27 สาขาสีรถยนต์ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ก.ค.นี้ ซึ่งถือเป็นการต่อยอดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านช่างสีรถยนต์แก่เยาวชน ภายใต้ชื่อ “Protégé Project” ณ กระทรวงแรงงาน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!