บขส. ทุ่ม 12 ล้านบาท พัฒนาและเปิดศูนย์ฝึกขับรถโดยสารจำลอง (Bus Simulator) แห่งแรกในไทย หวังสร้างนักขับรถมืออาชีพและช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน


พลโท สุรพล ตาปนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกขับรถโดยสารจำลอง (Bus Simulator) พร้อมด้วยนายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ขนส่ง จำกัด ณ ศูนย์ฝึกขับรถโดยสารจำลอง สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ รังสิต

ประธานกรรมการ บขส. กล่าวว่า บขส. มีนโยบายพัฒนามาตรฐานการบริการและความปลอดภัยในการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ โดยได้สร้างศูนย์ฝึกขับรถโดยสารจำลอง (Bus Simulator) และเครื่องจำลองการขับรถโดยสารขนาดใหญ่ ให้เป็นเครื่องมือในฝึกการขับขี่สำหรับผู้ขับรถมือใหม่และผู้ต้องการฝึกทักษะการขับรถ โดยนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติด้านการขับรถของพนักงานขับรถโดยสาร ทดแทนการฝึกปฏิบัติด้วยรถโดยสารจริง ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างฝึกปฏิบัติบนท้องถนน

ด้านนายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า บขส. ได้พัฒนาศูนย์ฝึกขับรถโดยสารจำลอง (Bus Simulator) เพื่อเป็นเครื่องมือให้พนักงานขับรถ ได้ฝึกทักษะสัมผัสกับสถานการณ์ขับรถที่คล้ายกับสถานกาณ์จริง อีกทั้งสามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ เหมือนสถานการณ์จริงทุกเหตุการณ์ โดยผู้เรียนสามารถโต้ตอบสถานการณ์ได้สมจริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนทักษะในการขับรถและการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ ก่อให้เกิดประสบการณ์หรือความชำนาญของพนักงานขับรถ รวมทั้งช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น และสร้างความเชื่อมั่น โดย บขส. ใช้งบ 12 ล้านบาท ในพัฒนาศูนย์ฝึกขับรถโดยสารจำลอง (Bus Simulator) แห่งแรกในไทย

รวมทั้ง บขส. ได้ร่วมกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสายอาชีพรถโดยสารสาธารณะ สำหรับพัฒนาทักษะการขับขี่ของพนักงานขับรถ บขส. ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และเพื่อรองรับโครงการจัดตั้งสถาบันการขนส่งรถโดยสารสาธารณะด้วย

Recent posts

error: Content is protected !!