บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบสี


นางสาวสมสุข มิ่งขวัญโพธิ์ทอง ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมด้านเทคนิค บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ และคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรม CSR โครงการ “นิปปอนเพนต์ส่งความสุขสู่โรงเรียน” ส่งมอบผลิตภัณฑ์สีนิปปอนเพนต์ให้แก่สถาบันการศึกษา 16 ที่ อาทิเช่น โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฝ่ายประถม) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เป็นต้น มูลค่ารวมกว่า 3,308,154 บาท เพื่อนำไปปรับปรุงสีอาคารเรียน ห้องพยาบาล โถงอาคารเรียน สนามเด็กเล่น รวมถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ณ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ถ.สุขสวัสดิ์ เมื่อเร็วๆ นี้

Recent posts

error: Content is protected !!