บลูพอร์ต หัวหิน และ กลุ่ม Street King นำ Super Car ทดสอบคุณภาพ Bangchak Hi Premium 97 ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก The Chlorophyll หัวหิน


กรุงเทพฯ 27 มิถุนายน 2567 : นายปริญญา กิตติการุญจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจค้าปลีก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้อนรับ นายโชคชัย วงศ์จักรภัชร์ กรรมการผู้จัดการ บลูพอร์ต หัวหิน และ นายวีระชัย ฮั้วประเสิรฐ รองกรรมการบริหาร ฝ่ายงานพิพิธภัณฑ์และศูนย์จัดประชุมบลูพอร์ตฮอลล์ ตัวแทนผู้บริหารบลูพอร์ต หัวหิน พร้อมด้วยกลุ่ม Street King Super Car กลุ่มผู้ชื่นชอบ Super Car ชั้นนำ เช่น Ferrari, Lamborghini, และ Porsche เป็นต้น ที่ได้รวมตัวกันจัด Road trip เส้นทางกรุงเทพฯ – หัวหิน และได้แวะที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก The Chlorophyll หัวหิน เพื่อเติมน้ำมัน “Bangchak Hi Premium 97” พรีเมียมแก๊สโซฮอล์ที่มีค่าออกเทนสูงกว่า 97 ตอบโจทย์ความต้องการของรถซูเปอร์คาร์และรถสมรรถนะสูง ช่วยเสริมศักยภาพของการเดินทางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีสารเพิ่มคุณภาพสูตรพิเศษจากสหรัฐอเมริกา (USA Formula) ทำความสะอาดหัวฉีดได้ถึง 100 % และให้อัตราเร่งเพิ่มขึ้น 4.1% จากการทดสอบโดยห้องทดสอบปฏิบัติการประเทศสหรัฐอเมริกาได้มาตรฐาน Euro 5 ช่วยลดมลภาวะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับรถซูเปอร์คาร์ รถพรีเมียม และรถเครื่องยนต์เบนซินทั่วไปที่ต้องการการดูแลปกป้องเครื่องยนต์ในระยะยาว

นายปริญญา กล่าวว่า สำหรับสถานีบริการน้ำมันบางจาก The Chlorophyll หัวหิน เป็นหนึ่งในสถานีบริการรูปแบบ Unique Design ของบางจากฯ เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเส้นทางสู่ภาคใต้ ที่นอกจากจะมีผลิตภัณฑ์น้ำมันคุณภาพสูงแล้ว ยังครบครันด้วยธุรกิจบริการเสริม (Non-Oil Business) ที่หลากหลาย ตอบโจทย์นักเดินทางท่องเที่ยว เป็นศูนย์รวมร้านอาหาร ร้านค้ามากมาย ที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ มี EV Quick Charger ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีหัวจ่ายที่สามารถชาร์จไฟรถได้ถึง 8 หัวจ่ายพร้อมกัน

กรุงเทพฯ 27 มิถุนายน 2567 : นายปริญญา กิตติการุญจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจค้าปลีก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้อนรับ นายโชคชัย วงศ์จักรภัชร์ กรรมการผู้จัดการ บลูพอร์ต หัวหิน และ นายวีระชัย ฮั้วประเสิรฐ รองกรรมการบริหาร ฝ่ายงานพิพิธภัณฑ์และศูนย์จัดประชุมบลูพอร์ตฮอลล์ ตัวแทนผู้บริหารบลูพอร์ต หัวหิน พร้อมด้วยกลุ่ม Street King Super Car กลุ่มผู้ชื่นชอบ Super Car ชั้นนำ เช่น Ferrari, Lamborghini, และ Porsche เป็นต้น ที่ได้รวมตัวกันจัด Road trip เส้นทางกรุงเทพฯ - หัวหิน และได้แวะที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก The Chlorophyll หัวหิน เพื่อเติมน้ำมัน “Bangchak Hi Premium 97” พรีเมียมแก๊สโซฮอล์ที่มีค่าออกเทนสูงกว่า 97 ตอบโจทย์ความต้องการของรถซูเปอร์คาร์และรถสมรรถนะสูง ช่วยเสริมศักยภาพของการเดินทางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีสารเพิ่มคุณภาพสูตรพิเศษจากสหรัฐอเมริกา (USA Formula) ทำความสะอาดหัวฉีดได้ถึง 100 % และให้อัตราเร่งเพิ่มขึ้น 4.1% จากการทดสอบโดยห้องทดสอบปฏิบัติการประเทศสหรัฐอเมริกาได้มาตรฐาน Euro 5 ช่วยลดมลภาวะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับรถซูเปอร์คาร์ รถพรีเมียม และรถเครื่องยนต์เบนซินทั่วไปที่ต้องการการดูแลปกป้องเครื่องยนต์ในระยะยาว

นายปริญญา กล่าวว่า สำหรับสถานีบริการน้ำมันบางจาก The Chlorophyll หัวหิน เป็นหนึ่งในสถานีบริการรูปแบบ Unique Design ของบางจากฯ เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเส้นทางสู่ภาคใต้ ที่นอกจากจะมีผลิตภัณฑ์น้ำมันคุณภาพสูงแล้ว ยังครบครันด้วยธุรกิจบริการเสริม (Non-Oil Business) ที่หลากหลาย ตอบโจทย์นักเดินทางท่องเที่ยว เป็นศูนย์รวมร้านอาหาร ร้านค้ามากมาย ที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ มี EV Quick Charger ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีหัวจ่ายที่สามารถชาร์จไฟรถได้ถึง 8 หัวจ่ายพร้อมกัน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!