บางจากฯ จับมือ น้ำตาลขอนแก่น รุกธุรกิจชีวภาพ


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนายจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาควบรวมกิจการ ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio based) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนายจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาควบรวมกิจการ ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio based) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!