บางจากฯ และสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ร่วมบริจาคเงินให้องค์กรสาธารณประโยชน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งต่อความสุขไม่สิ้นสุด


กรุงเทพฯ 4 กรกฎาคม 2567 : นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร บางจากฯ ร่วมเป็นตัวแทนสมาชิกบางจากกรีนไมลส์มอบเงินจากการบริจาคคะแนนสะสมที่สมาชิกได้รับจากการเติมน้ำมันและซื้อสินค้าในกลุ่มบางจากฯ รวมกับส่วนที่บางจากฯ ร่วมสมทบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600,000 บาท ให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยสมาชิกร่วมใจกันบริจาคมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18
เพื่อร่วมช่วยเหลือสังคม ผู้ขาดโอกาส ทั้งเด็ก ผู้พิการ คนชรา ผู้ป่วย สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ส่งต่อความสุข
ไม่สิ้นสุด เพื่อสังคมไทยที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตามแนวคิด Greenovative Destination ของสถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่นอกเหนือจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนได้ทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน

บางจากฯ ได้ริเริ่มเป็นสื่อกลางให้สมาชิกเลือกบริจาคคะแนนสะสมให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ตามแนวคิดการได้รับได้ให้ไม่สิ้นสุดของโปรแกรมสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ และเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยการพัฒนาฟีเจอร์ “ตะกร้าบุญ” ให้เลือกบริจาคคะแนนสะสมผ่าน Bangchak Mobile Application หรือ www.bcpgreenmiles.com เป็นรายครั้งได้ด้วย ปัจจุบันมีองค์กรที่ได้รับบริจาคครอบคลุมทุกด้านของสังคม ทั้งเด็ก ผู้พิการ คนชรา ผู้ป่วย สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มูลนิธิรามาธิบดี

สภากาชาดไทย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มูลนิธิบ้านบางแค ในพระอุปถัมภ์ฯ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิแพทย์ชนบท มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ มูลนิธิธรรมรักษ์ (โรคเอดส์) มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนมูลนิธิพระครูบาน้อยเขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์) มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี มูลนิธิใบไม้ปันสุข และมีมูลนิธิที่เพิ่มเติมเข้ามาในปีนี้ได้แก่ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

บางจากฯ เป็นแบรนด์แรกในธุรกิจค้าปลีกน้ำมันที่จัดทำระบบสมาชิกขึ้นมา เพื่อรณรงค์การใช้พลังงานคุณภาพสูงที่สะอาดและดีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค โดยมอบคะแนนสะสมทุกครั้งที่สมาชิกเติมน้ำมัน ซื้อสินค้าและบริการในกลุ่มบางจากฯ แล้วนำคะแนนสะสมที่ได้รับมาใช้เป็นส่วนลดในการเติมน้ำมัน ซื้อสินค้าที่ร้านกาแฟอินทนิล ร้านใบจาก เลมอนกรีน ซื้อน้ำมันหล่อลื่นที่สถานีบริการน้ำมันบางจากหรือ Furio Care และยังสามารถรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามไลฟ์สไตล์อีกมากมาย ผ่าน Bangchak Mobile App. และ Bangchak Line Official และยังสามารถโอนคะแนนกับ Partner ชั้นนำ เช่น AIS, The 1, AirAsia, Shopee เป็นต้น ที่พิเศษไม่เหมือนใครคือ รับส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นคืนเป็นคะแนนพิเศษเพิ่มขึ้นอีก เมื่อเติมน้ำมันในวันแรกที่ปรับราคาขึ้น ล่าสุดนี้ สมาชิกบางจากกรีนไมลส์ยังสามารถชวนเพื่อนมาเป็นสมาชิกใหม่ บางจากกรีนไมลส์พร้อมได้รับคะแนนพิเศษทั้งสมาชิกปัจจุบันและสมาชิกใหม่ ผ่านกิจกรรม Friend Gives Friend ตอกย้ำแนวคิด การได้รับได้ให้ไม่สิ้นสุดของโปรแกรมสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ได้ที่ www.bcpgreenmiles.com

กรุงเทพฯ 4 กรกฎาคม 2567 : นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร บางจากฯ ร่วมเป็นตัวแทนสมาชิกบางจากกรีนไมลส์มอบเงินจากการบริจาคคะแนนสะสมที่สมาชิกได้รับจากการเติมน้ำมันและซื้อสินค้าในกลุ่มบางจากฯ รวมกับส่วนที่บางจากฯ ร่วมสมทบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600,000 บาท ให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยสมาชิกร่วมใจกันบริจาคมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18
เพื่อร่วมช่วยเหลือสังคม ผู้ขาดโอกาส ทั้งเด็ก ผู้พิการ คนชรา ผู้ป่วย สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ส่งต่อความสุข
ไม่สิ้นสุด เพื่อสังคมไทยที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตามแนวคิด Greenovative Destination ของสถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่นอกเหนือจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนได้ทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน

บางจากฯ ได้ริเริ่มเป็นสื่อกลางให้สมาชิกเลือกบริจาคคะแนนสะสมให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ตามแนวคิดการได้รับได้ให้ไม่สิ้นสุดของโปรแกรมสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ และเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยการพัฒนาฟีเจอร์ “ตะกร้าบุญ” ให้เลือกบริจาคคะแนนสะสมผ่าน Bangchak Mobile Application หรือ www.bcpgreenmiles.com เป็นรายครั้งได้ด้วย ปัจจุบันมีองค์กรที่ได้รับบริจาคครอบคลุมทุกด้านของสังคม ทั้งเด็ก ผู้พิการ คนชรา ผู้ป่วย สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มูลนิธิรามาธิบดี

สภากาชาดไทย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มูลนิธิบ้านบางแค ในพระอุปถัมภ์ฯ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิแพทย์ชนบท มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ มูลนิธิธรรมรักษ์ (โรคเอดส์) มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนมูลนิธิพระครูบาน้อยเขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์) มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี มูลนิธิใบไม้ปันสุข และมีมูลนิธิที่เพิ่มเติมเข้ามาในปีนี้ได้แก่ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

บางจากฯ เป็นแบรนด์แรกในธุรกิจค้าปลีกน้ำมันที่จัดทำระบบสมาชิกขึ้นมา เพื่อรณรงค์การใช้พลังงานคุณภาพสูงที่สะอาดและดีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค โดยมอบคะแนนสะสมทุกครั้งที่สมาชิกเติมน้ำมัน ซื้อสินค้าและบริการในกลุ่มบางจากฯ แล้วนำคะแนนสะสมที่ได้รับมาใช้เป็นส่วนลดในการเติมน้ำมัน ซื้อสินค้าที่ร้านกาแฟอินทนิล ร้านใบจาก เลมอนกรีน ซื้อน้ำมันหล่อลื่นที่สถานีบริการน้ำมันบางจากหรือ Furio Care และยังสามารถรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามไลฟ์สไตล์อีกมากมาย ผ่าน Bangchak Mobile App. และ Bangchak Line Official และยังสามารถโอนคะแนนกับ Partner ชั้นนำ เช่น AIS, The 1, AirAsia, Shopee เป็นต้น ที่พิเศษไม่เหมือนใครคือ รับส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นคืนเป็นคะแนนพิเศษเพิ่มขึ้นอีก เมื่อเติมน้ำมันในวันแรกที่ปรับราคาขึ้น ล่าสุดนี้ สมาชิกบางจากกรีนไมลส์ยังสามารถชวนเพื่อนมาเป็นสมาชิกใหม่ บางจากกรีนไมลส์พร้อมได้รับคะแนนพิเศษทั้งสมาชิกปัจจุบันและสมาชิกใหม่ ผ่านกิจกรรม Friend Gives Friend ตอกย้ำแนวคิด การได้รับได้ให้ไม่สิ้นสุดของโปรแกรมสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ได้ที่ www.bcpgreenmiles.com

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!