ปตท.สผ. ส่งมอบ “ห้องสมุดทะเลสิรินธร” แก่โรงเรียน ส่งเสริมการอนุรักษ์ทะเลไทย


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมส่งมอบ “ห้องสมุดทะเลสิรินธร” ภายใต้โครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โดยมีแผนส่งมอบรวม 27 แห่งทั่วทุกภาคในปีนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและจุดประกายแก่เยาวชนในการร่วมอนุรักษ์ทะเลไทยให้ยั่งยืน

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมส่งมอบ “ห้องสมุดทะเลสิรินธร” ภายใต้โครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โดยมีแผนส่งมอบรวม 27 แห่งทั่วทุกภาคในปีนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและจุดประกายแก่เยาวชนในการร่วมอนุรักษ์ทะเลไทยให้ยั่งยืน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!