ป้ายแห่งความห่วงใย รู้ใช่ไหม… ยังมีคนที่รักคุณรออยู่ที่บ้าน กรุงศรี ออโต้ สานต่อโครงการ LET’sponsible เพื่อถนนในฝันของเราทุกคน


ด้วยความห่วงใยในสวัสดิภาพการเดินทางของคนไทย “กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจรเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จึงเดินหน้าสานต่อการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบให้กับผู้ขับขี่ในการใช้รถใช้ถนน ภายใต้โครงการ LET’sponsible ซึ่งดำเนินมากกว่า 6 ปี ด้วยการจัดทำป้ายแห่งความห่วงใย (LET’sponsible – The signage of love) สื่อสารเชิงรูปธรรม ผ่านแผ่นป้ายสร้างสรรค์ ประยุกต์ตามไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของผู้ขับขี่ในปัจจุบัน โดยเริ่มจัดแสดงที่งานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ 2019 (Chiang Mai Design Week 2019) พร้อมจับมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA หวังนำความคิดสร้างสรรค์มาเป็นส่วนผลักดันให้คนในสังคมเกิดความรับรู้ร่วมกัน สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่ อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

กรุงศรี ออโต้ เชื่อมั่นว่า ความรับผิดชอบสามารถเริ่มได้จากตนเอง และต้องร่วมปลูกฝังความรับผิดชอบนี้ไปยังคนใกล้ชิด กว่า 6 ปี ที่โครงการ LET’sponsible ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน และร่วมสร้างถนนในฝันซึ่งทุกคนมีความระมัดระวังในการขับขี่และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมทางเป็นสำคัญ โครงการฯ ได้หยิบยกตัวอย่างพฤติกรรมเคยชินที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง รวมถึงเรื่องราวสื่ออารมณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวันมาใช้ในการเล่าเรื่องผ่านวีดีโอออนไลน์ ปัจจุบันได้เผยแพร่ไปแล้ว 17 คลิป มียอดผู้ชมรวมทั้งหมดสูงถึง 11.2 ล้านวิว ยอดแชร์ 121,269 ครั้ง และคอมเมนต์กว่า 35,094 ข้อความ

นางกฤติยา ศรีสนิท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อยานยนต์ ความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่กรุงศรี ออโต้ ให้ความสำคัญตลอดมา เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ในปีที่แล้วเราได้จัดกิจกรรมเปลี่ยนไฟท้ายฟรี ภายใต้โครงการ “LET’sponsible ไฟท้ายดับ ชีวิตดับ” โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ชั้นนำ 10 แบรนด์ ในการร่วมรณรงค์ให้ผู้ใช้มอเตอร์ไซค์หมั่นตรวจสอบไฟท้ายของตัวเอง ทำให้มีผู้สนใจเปลี่ยนไฟท้ายทั้งสิ้นจำนวน 22,175 หลอด ตลอด 1 เดือนที่จัดโครงการ”

“เพื่อต่อยอดโครงการ LET’sponsible ให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เราจึงได้จัดทำป้ายแห่งความห่วงใยผ่านแผ่นป้ายสร้างสรรค์ 24 แบบ โดยได้รับความสนับสนุนจาก CEA นำความห่วงใยนี้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมจริงบริเวณถนนสายสำคัญรอบงานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ คือ บริเวณรอบอนุสาวรีย์สามกษัตริย์และแยกศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ บริเวณ DAILY CRAFT MARKET (โรงงานยาสูบ) และบริเวณ POP MARKET (TCDC) เป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงผู้ใช้รถใช้ถนนมากขึ้น นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการศึกษาปฏิกิริยาตอบรับของคนในสังคม ด้วยบริบททางการสื่อสารที่เหมาะสม เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความตระหนักให้คนในสังคมระมัดระวังในการขับขี่ และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยในสังคม” นางกฤติยา กล่าวเสริม

Recent posts

error: Content is protected !!