พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส มอบเงินช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพ


นายพงศธร ทวีสิน (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นผู้แทนบริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด มอบเงินจำนวน 1,861,500 บาท ให้แก่พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท (ขวา) ผู้บัญชาการทหารบก ในโอกาสที่บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด ให้การสนับสนุนโครงการจ้างงานคนพิการ เพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยให้ความช่วยเหลือแก่กำลังพลกองทัพบก ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว พิธีมอบเงินจัดขึ้น ณ กองบัญชาการกองทัพบก

บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. มีภารกิจในการจัดหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ.

นายพงศธร ทวีสิน (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นผู้แทนบริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด มอบเงินจำนวน 1,861,500 บาท ให้แก่พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท (ขวา) ผู้บัญชาการทหารบก ในโอกาสที่บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด ให้การสนับสนุนโครงการจ้างงานคนพิการ เพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยให้ความช่วยเหลือแก่กำลังพลกองทัพบก ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว พิธีมอบเงินจัดขึ้น ณ กองบัญชาการกองทัพบก

บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. มีภารกิจในการจัดหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ.

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!