มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือกับ เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย


นางสาวเมลิซ่า อะเบอร์ลิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ที่ 7 จากขวา แถวบนที่ 2) จับมือกับ เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ร่วมกันจัดทำ “โครงการเกษตรอาหารกลางวันแบบยั่งยืน” พร้อมปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มีความเหมาะสม ส่งเสริมในการเล่นเพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา พร้อมในการเติบโตอย่างสมวัย ทั้งนี้โครงการเกษตรอาหารกลางวัน เป็นการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริแบบพอเพียง โดยมุ่งหวังให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเกษตรอาหารกลางวันแบบยั่งยืน มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนได้บริโภคอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างพอเพียง เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก เสริมสร้างให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

Recent posts

error: Content is protected !!