ระบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับใช้ในทะเลจาก “ไพลอนเทค” ได้รับการรับรองมาตรฐาน JET ในญี่ปุ่น


เซี่ยงไฮ้—23 มีนาคม 2566—พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

บริษัท ไพลอนเทค เทคโนโลยีส์ จำกัด (Pylon Technologies Co., Ltd.) หรือไพลอนเทค (Pylontech) ซึ่งใช้รหัสหุ้น 688063 ประกาศว่า ระบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับใช้ในทะเลที่ทางบริษัทฯ พัฒนาขึ้นนั้น ได้รับการรับรองมาตรฐาน JET ในญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา การรับรองดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนด JIS C 8715-2: 2019 สะท้อนให้เห็นเป็นอีกตัวอย่างว่าไพลอนเทคเป็นที่ยอมรับในตลาดญี่ปุ่น หลังจากที่เคยได้รับการรับรอง JET มาก่อนแล้วในส่วนของเซลล์แบตเตอรี่เดี่ยวขนาด 37Ah รุ่น 37PN และยังเคยได้รับการรับรองมาตรฐาน S-Mark ให้กับระบบกักเก็บพลังงานรุ่น Force H2 ด้วย

JET นับเป็นมาตรฐานทางเทคนิคที่สูงขึ้นสำหรับระบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดที่ใช้ในทะเล เพื่อให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่สมบุกสมบัน การรับรองครั้งนี้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญสำหรับไพลอนเทค ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางเทคนิคและความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ไพลอนเทคยังขยายขอบเขตการใช้งานระบบแบตเตอรี่ในญี่ปุ่นได้ด้วย

เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเติบโตอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมโดยบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2593 ซึ่งประกอบด้วยแผนในการเดินเรือเชิงพาณิชย์โดยปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2573 แผนการดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนารูปแบบการใช้ระบบแบตเตอรี่สำหรับใช้ในทะเลในญี่ปุ่น โดยการรับรองจาก JET สะท้อนให้เห็นบทบาทของไพลอนเทคในการบุกตลาดแบตเตอรี่สำหรับใช้ในทะเล และตอกย้ำพันธกิจของไพลอนเทคเพื่อเร่งให้ญี่ปุ่นมีความเป็นกลางทางคาร์บอน

ไพลอนเทคมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบบบูรณาการในแนวดิ่ง ทำให้เป็นผู้ให้บริการระบบจัดเก็บพลังงานไม่กี่รายในโลกที่วิจัยและพัฒนาด้วยตนเองได้อย่างแข็งแกร่ง ทั้งยังมีความสามารถในการผลิตส่วนประกอบระบบจัดเก็บพลังงานหลัก ๆ เช่น เซลล์ โมดูล และระบบพลังงานแบตเตอรี่ โซลูชันของไพลอนเทคเพียบพร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความน่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจจากครัวเรือนมากกว่า 1,000,000 ครัวเรือนในกว่า 80 ประเทศ รวมถึงญี่ปุ่น

คุณเจฟฟรีย์ ซง (Geoffrey Song) รองประธานฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศของไพลอนเทค กล่าวว่า “ไพลอนเทคภูมิใจที่ได้รับการรับรอง JET เพราะมาตรฐานที่เข้มงวดเช่นนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความทุ่มเทของเราที่มีต่อเทคโนโลยีขั้นสูง นอกจากนี้ยังขยายการใช้งานระบบแบตเตอรี่ในญี่ปุ่นด้วย ไพลอนเทคจะยังคงขยายธุรกิจในตลาดญี่ปุ่นต่อไป และมุ่งมั่นที่จะเร่งให้สังคมญี่ปุ่นปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ โดยใช้ข้อได้เปรียบในด้านการออกแบบและผลิตเซลล์”

เกี่ยวกับ JET

JET ย่อมาจาก Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories (ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น) เป็นผู้ให้บริการทดสอบและรับรอง เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตในญี่ปุ่นหรือส่งออกไปญี่ปุ่น

เกี่ยวกับไพลอนเทค

ไพลอนเทค (Pylontech) เป็นผู้ให้บริการระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) โดยผสานรวมความเชี่ยวชาญด้านเคมีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และการวางระบบเข้าด้วยกัน เพื่อส่งมอบโซลูชันการจัดเก็บพลังงานที่เชื่อถือได้ทั่วโลก บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จนกลายเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านระบบกักเก็บพลังงานทั่วโลก

เซี่ยงไฮ้—23 มีนาคม 2566—พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

บริษัท ไพลอนเทค เทคโนโลยีส์ จำกัด (Pylon Technologies Co., Ltd.) หรือไพลอนเทค (Pylontech) ซึ่งใช้รหัสหุ้น 688063 ประกาศว่า ระบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับใช้ในทะเลที่ทางบริษัทฯ พัฒนาขึ้นนั้น ได้รับการรับรองมาตรฐาน JET ในญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา การรับรองดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนด JIS C 8715-2: 2019 สะท้อนให้เห็นเป็นอีกตัวอย่างว่าไพลอนเทคเป็นที่ยอมรับในตลาดญี่ปุ่น หลังจากที่เคยได้รับการรับรอง JET มาก่อนแล้วในส่วนของเซลล์แบตเตอรี่เดี่ยวขนาด 37Ah รุ่น 37PN และยังเคยได้รับการรับรองมาตรฐาน S-Mark ให้กับระบบกักเก็บพลังงานรุ่น Force H2 ด้วย

JET นับเป็นมาตรฐานทางเทคนิคที่สูงขึ้นสำหรับระบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดที่ใช้ในทะเล เพื่อให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่สมบุกสมบัน การรับรองครั้งนี้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญสำหรับไพลอนเทค ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางเทคนิคและความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ไพลอนเทคยังขยายขอบเขตการใช้งานระบบแบตเตอรี่ในญี่ปุ่นได้ด้วย

เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเติบโตอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมโดยบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2593 ซึ่งประกอบด้วยแผนในการเดินเรือเชิงพาณิชย์โดยปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2573 แผนการดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนารูปแบบการใช้ระบบแบตเตอรี่สำหรับใช้ในทะเลในญี่ปุ่น โดยการรับรองจาก JET สะท้อนให้เห็นบทบาทของไพลอนเทคในการบุกตลาดแบตเตอรี่สำหรับใช้ในทะเล และตอกย้ำพันธกิจของไพลอนเทคเพื่อเร่งให้ญี่ปุ่นมีความเป็นกลางทางคาร์บอน

ไพลอนเทคมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบบบูรณาการในแนวดิ่ง ทำให้เป็นผู้ให้บริการระบบจัดเก็บพลังงานไม่กี่รายในโลกที่วิจัยและพัฒนาด้วยตนเองได้อย่างแข็งแกร่ง ทั้งยังมีความสามารถในการผลิตส่วนประกอบระบบจัดเก็บพลังงานหลัก ๆ เช่น เซลล์ โมดูล และระบบพลังงานแบตเตอรี่ โซลูชันของไพลอนเทคเพียบพร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความน่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจจากครัวเรือนมากกว่า 1,000,000 ครัวเรือนในกว่า 80 ประเทศ รวมถึงญี่ปุ่น

คุณเจฟฟรีย์ ซง (Geoffrey Song) รองประธานฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศของไพลอนเทค กล่าวว่า “ไพลอนเทคภูมิใจที่ได้รับการรับรอง JET เพราะมาตรฐานที่เข้มงวดเช่นนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความทุ่มเทของเราที่มีต่อเทคโนโลยีขั้นสูง นอกจากนี้ยังขยายการใช้งานระบบแบตเตอรี่ในญี่ปุ่นด้วย ไพลอนเทคจะยังคงขยายธุรกิจในตลาดญี่ปุ่นต่อไป และมุ่งมั่นที่จะเร่งให้สังคมญี่ปุ่นปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ โดยใช้ข้อได้เปรียบในด้านการออกแบบและผลิตเซลล์”

เกี่ยวกับ JET

JET ย่อมาจาก Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories (ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น) เป็นผู้ให้บริการทดสอบและรับรอง เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตในญี่ปุ่นหรือส่งออกไปญี่ปุ่น

เกี่ยวกับไพลอนเทค

ไพลอนเทค (Pylontech) เป็นผู้ให้บริการระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) โดยผสานรวมความเชี่ยวชาญด้านเคมีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และการวางระบบเข้าด้วยกัน เพื่อส่งมอบโซลูชันการจัดเก็บพลังงานที่เชื่อถือได้ทั่วโลก บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จนกลายเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านระบบกักเก็บพลังงานทั่วโลก

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!