รู้จัก ‘กุ้งก้ามยักษ์สีชมพู’ ผู้มีเสียงเป็นอาวุธ! ได้ชื่อตามวงร็อคไซคีเดลิคระดับตำนาน “Pink Floyd”


ผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์แห่งมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดของอังกฤษ ได้แรงบันดาลใจของวงร็อคระดับตำนาน “Pink Floyd” ในการตั้งชื่อกุ้งก้ามยักษ์สีชมพู นั่นเป็นที่มาของกุ้งที่ได้รับชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า “synalpheus pinkfloydi” ซึ่งมีก้ามใหญ่ขนาดพิเศษที่มีสีชมพู นอกจากสีของก้ามที่ทำให้นึกถึงวง Pink Floyd แล้ว กุ้ง synalpheus pinkfloydi ยังสามารถส่งเสียงดัง เพื่อทำให้เหยื่อตกใจจนหยุดนิ่งทำอะไรไม่ถูก และพวกมันสามารถจับเหยื่อกินได้ง่ายนั่นเอง Sammy de Grave ผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ผู้ตั้งชื่อกุ้งพันธุ์นี้ บอกด้วยว่าตนเองชื่นชอบวง Pink Floyd มานานเกือบ 40 ปี ความดังของเสียงที่กุ้งพันธุ์นี้ส่งไปที่เหยื่ออาจสูงถึงระดับ 210 เดซิเบล ซึ่งเป็นเสียงที่ดังที่สุดเสียงหนึ่งในทะเล และอาจทำให้เหยื่อถึงขั้นตายได้ วิธีที่กุ้งชนิดนี้ทำให้เกิดเสียงสยบเหยื่อมาจากการขบก้ามจนเกิดฟองอากาศความร้อนสูง ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างเสียงที่ดังกึกก้องท้องทะเล ผู้ที่สนใจอ่านเรื่องราวของกุ้ง “Pink Floyd” นี้สามารถติดตามได้จากนิตยสาร Zootaza

Recent posts

error: Content is protected !!