รู้จัก ‘Sea Hunter’ หรือ ‘นักล่าแห่งท้องทะเล’ เขี้ยวเล็บใหม่กองทัพสหรัฐฯ


กองทัพสหรัฐฯกำลังทดสอบ ‘Sea Hunter’ นวัตกรรมเรือผิวน้ำอัตโนมัติของสนง.โครงการวิจัยขั้นสูงกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (DARPA) ออกแบบในภารกิจตามล่าเรือดำน้ำ ใช้เครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้าไร้เสียง ความยาว 40 เมตร ความเร็ว 31 MPHไม่ติดอาวุธ สามารถเดินเรือเองได้และสามารถปฏิบัติภารกิจอยู่ในท้องทะเลได้นานหลายเดือน

Recent posts

error: Content is protected !!