ลพบุรีจัดใหญ่ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อวดศักยภาพโชว์ความพร้อมท่องเที่ยว


จังหวัดลพบุรีอวดศักยภาพโชว์ความพร้อมด้านการท่องเที่ยว จัดงานใหญ่ "เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลพบุรี" โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ (คนที่ 9 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นายวินัย พันธุ์อยู่ (คนกลาง) พัฒนาการจังหวัดลพบุรี นายศรีชัย ตันฑะโสภณ (คนที่ 7 จากขวา) นายอำเภอเมืองลพบุรี และนายสุเชาว์ วงศ์แสง (คนที่ 5 จากซ้าย) หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยานในงานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เพื่อประกาศความพร้อมและศักยภาพของจังหวัดลพบุรีในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป

Recent posts

error: Content is protected !!