สถาบันยานยนต์เปิด 2 โครงการพิเศษ ส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่ การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และ อุตสาหกรรมอากาศยาน


ขอเชิญผู้ประกอบสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม ฟรี! 2 โครงการฯ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่ การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และ อุตสาหกรรมอากาศยาน ภายใน 31 ม.ค. 64

7 หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ควรพลาด ภายใต้ โครงการการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าและพลศาสตร์ยานยนต์ไฟฟ้าหลักสูตรระบบขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าหลักสูตรระบบจัดการแบตเตอรี่หลักสูตรสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้าหลักสูตรโลหะน้ำหนักเบาและวัสดุคอมโพสิตสำหรับยานยนต์สมัยใหม่หลักสูตรระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยในการทำงานระบบแรงดันไฟฟ้าสูงในยานยนต์ไฟฟ้าหลักสูตรระบบอิเล็กทรอนิกซ์กำลังในยานยนต์ไฟฟ้าและมาตรฐานการทดสอบระบบไฟฟ้า

***ศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัครในแต่ละหลักสูตรได้ที่ https://bit.ly/2K5CJNJWheel to Wings: ขับเคลื่อนยานยนต์ สู่อากาศยาน ภายใต้ โครงการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ทักษะความสามารถความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

***ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/2VTpVwA

หมายเหตุ- โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนเข้าร่วมโครงการฯ - ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันฯ กำหนด- ทั้ง 2 โครงการฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

*** เว้น - ระยะ - ห่าง

***สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ที่ แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ สถาบันยานยนต์ โทร. 02-712-2414อีเมล hrd@thaiauto.or.thไลน์ @thaiauto

Recent posts

error: Content is protected !!