สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ U.S. Department of Energy ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ


Series of Virtual Workshop on SMR Technologies to Combat Climate Change focusing on Nuclear-Renewable Hybrid Energy Systems

การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก (Small Modular Reactor) มีกำลังการผลิตน้อยกว่า 300 เมกกะวัตต์ ออกแบบมาให้อยู่ในรูปแบบโมดูล สามารถติดตั้งในในโรงงานที่ใช้กระแสไฟฟ้าในกระบวนการผลิต หรือนำไปติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้มีข้อได้เปรียบในเรื่องของ ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เงินลงทุนต่ำกว่า ใช้ระยะเวลาสร้างน้อยกว่า และจะเป็นแนวทางในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในอนาคต โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 23 และวันที่ 25 มิถุนายน 2564

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน เข้ารับฟังการประชุมทั้ง 2 วันได้ผ่าน Google Form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2iHPzgm-WtueaLMV_fl-mN-a29igEZOC77VeF7soJ87nmkA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3borpcbzUVs4gCbMv1f0mvbi9SGcB6qRUiLJpkIedxCXLetAJxO0iEElY

หรือ QR Code ที่ปรากฏในโปสเตอร์นี้

Recent posts

error: Content is protected !!