สศอ.เผย MPI กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยียังคงเป็นพระเอกกระตุ้นตลาด ส่งผลให้ครึ่งปีแรก MPI ภาพขยายตัว 0.15%


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมิถุนายน 2560 ยังคงแข็งแกร่งแม้ได้รับผลกระทบจากการผลิตเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนที่ลดลงกว่า 27.48% โดย MPI เดือนมิถุนายนลดลง 0.16% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ MPI ไตรมาสที่ 2 หดตัว 0.06% อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมโดยรวมดีขึ้นส่งผลให้ ภาพรวมครึ่งปีแรกของปี 2560 MPI ขยายตัวร้อยละ 0.15% การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 2 ขยายตัวที่ 13.02% โดยเฉพาะการขยายตัวของอุตสาหกรรม Hard disk drive ที่เพิ่มการผลิตเพื่อรองรับการจัดทำระบบ Big Data ที่กำลังได้รับความนิยมจากตลาดเซิร์ฟเวอร์ ทังนี้เชื่อว่าอุตสาหกรรมหลักจะฟื้นตัวเต็มที่ในไตรมาสหน้า

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนที่ลดกำลังการผลิตลงถึง 27.48% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันในปีก่อนเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภูมิภาค แต่ทว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมิถุนายน 2560 ขยับลดลง 0.16% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันในปีก่อน ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 2 ขยับตัวลดลงลง 0.06%

อุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) มีการขยายตัว ได้แก่

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.81% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน เนื่องจากแนวโน้มความต้องการใช้สินค้าที่เพิ่มมากขึ้นของตลาดโลกในกลุ่ม Memory, Fabrication facilities equipment และ wafer manufacturing

เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 11.32% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน จากผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์ดีเซลที่ผลิตเครื่องยนต์รุ่นใหม่ จนได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งในประเทศ (เพิ่มขึ้น 5.97%) และต่างประเทศ (การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น 16.65%) และจากเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ที่ยังเป็นที่นิยมของลูกค้า

น้ำมันปิโตรเลียม ขยายตัวเพิ่มขึ้น 13.22% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน เนื่องจากในปีก่อนโรงกลั่นได้หยุดซ่อมบำรุงทั้งโรงกลั่นระหว่างเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน เป็นเวลา 2 เดือน โดยประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และน้ำมันเครื่องบิน

อุตสาหกรรมสำคัญที่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในไตรมาส 3/2560 ได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์ คาดการณ์ว่าจะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 500,000 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.44%

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คาดการณ์ว่าการผลิตจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.62% โดยมาจากอุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.29% โดยสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ เครื่องซักผ้า เครื่องอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.95% เนื่องจากความต้องการ IC ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการพัฒนาสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น

อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั้นมูลฐาน คาดการณ์ว่าการผลิตจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมไฟฟ้า

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมิถุนายน 2560 ยังคงแข็งแกร่งแม้ได้รับผลกระทบจากการผลิตเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนที่ลดลงกว่า 27.48% โดย MPI เดือนมิถุนายนลดลง 0.16% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ MPI ไตรมาสที่ 2 หดตัว 0.06% อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมโดยรวมดีขึ้นส่งผลให้ ภาพรวมครึ่งปีแรกของปี 2560 MPI ขยายตัวร้อยละ 0.15% การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 2 ขยายตัวที่ 13.02% โดยเฉพาะการขยายตัวของอุตสาหกรรม Hard disk drive ที่เพิ่มการผลิตเพื่อรองรับการจัดทำระบบ Big Data ที่กำลังได้รับความนิยมจากตลาดเซิร์ฟเวอร์ ทังนี้เชื่อว่าอุตสาหกรรมหลักจะฟื้นตัวเต็มที่ในไตรมาสหน้า

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนที่ลดกำลังการผลิตลงถึง 27.48% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันในปีก่อนเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภูมิภาค แต่ทว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมิถุนายน 2560 ขยับลดลง 0.16% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันในปีก่อน ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 2 ขยับตัวลดลงลง 0.06%

อุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) มีการขยายตัว ได้แก่

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.81% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน เนื่องจากแนวโน้มความต้องการใช้สินค้าที่เพิ่มมากขึ้นของตลาดโลกในกลุ่ม Memory, Fabrication facilities equipment และ wafer manufacturing

เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 11.32% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน จากผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์ดีเซลที่ผลิตเครื่องยนต์รุ่นใหม่ จนได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งในประเทศ (เพิ่มขึ้น 5.97%) และต่างประเทศ (การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น 16.65%) และจากเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ที่ยังเป็นที่นิยมของลูกค้า

น้ำมันปิโตรเลียม ขยายตัวเพิ่มขึ้น 13.22% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน เนื่องจากในปีก่อนโรงกลั่นได้หยุดซ่อมบำรุงทั้งโรงกลั่นระหว่างเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน เป็นเวลา 2 เดือน โดยประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และน้ำมันเครื่องบิน

อุตสาหกรรมสำคัญที่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในไตรมาส 3/2560 ได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์ คาดการณ์ว่าจะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 500,000 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.44%

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คาดการณ์ว่าการผลิตจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.62% โดยมาจากอุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.29% โดยสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ เครื่องซักผ้า เครื่องอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.95% เนื่องจากความต้องการ IC ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการพัฒนาสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น

อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั้นมูลฐาน คาดการณ์ว่าการผลิตจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมไฟฟ้า

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!