ส.อ.ท. เผยเดือนพฤษภาคม 2562 ผลิตรถยนต์ 181,338 คัน ลดลง 6.11% ขายในประเทศ 88,097 คัน เพิ่มขึ้น 3.7% ส่งออก 95,331 คัน ลดลง 3.58%


นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศในเดือนพฤษภาคม 2562 ดังนี้

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนพฤษภาคม 2562 มีทั้งสิ้น 181,338 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 6.11% จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อส่งออกที่ลดลง 18.86%, 1.53% ตามลำดับ เดือนมกราคม -พฤษภาคม 2562 ผลิตได้ทั้งสิ้น 893,067 คัน เพิ่มขึ้น 2.94%

ยอดขายรถยนต์ จำนวน 88,097 คัน เพิ่มขึ้น 3.7% จากเศรษฐกิจในประเทศที่ยังคงเติบโต การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล การลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังคงมีจำนวนมาก รวมทั้งการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่

เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 รถยนต์มียอดขาย 437,722 คัน เพิ่มขึ้น 9.1%

การส่งออกส่งออกได้ 95,331 คัน เท่ากับ 100.9% ของยอดผลิตเพื่อส่งออก ลดลง 3.58% โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดเอเชีย ตลาดตะวันออกกลาง ตลาดยุโรป และตลาดอเมริกาเหนือ มีมูลค่าการส่งออก 48,649.82 ล้านบาท ลดลง 6.22%

เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 462,286 คัน โดยส่งออกลดลง 0.94% มีมูลค่าการส่งออก 233,850.62 ล้านบาท ลดลง 3.27%

รถจักรยานยนต์ ผลิตได้ 210,081 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 6.65% เดือนมกราคม -พฤษภาคม 2562 ผลิต 1,053,969 คัน ลดลง 2.48%

รถจักรยานยนต์ มียอดขาย 160,989 คัน ลดลง 4.4% เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2561 ยอดขาย 743,443 คัน ลดลง 1.6%

รถจักรยานยนต์ ส่งออก 74,152คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้น 4.54% โดยมีมูลค่า 5,684.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.06%

เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 ส่งออก 408,361 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้น 7.9% โดยมีมูลค่า 30,139.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.13%

Recent posts

error: Content is protected !!