หากสถานการณ์ยังยืดเยื้อ ปี 2563 อาจผลิตรถยนต์เพียง 1 ล้านคัน


สภาอุตสาหกรรมฯ ระบุ หากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-9 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ยังคงยืดเยื้อไปจนถึงเดือนมิถุนายน จะทำให้ประเทศไทย สามารถผลิตรถยนต์ในปี 2563 ได้เพียง 1 ล้านคัน โดยผลิตเพื่อส่งออกราว 500,000 คัน อันเนื่องจากประเทศผู้สั่งนำเข้า ก็ยังประสบปัญหาโรคระบาดอยู่เช่นกัน และจำหน่ายในประเทศราว 500,000 คัน หลังยอดการผลิตเดือนเมษายน ผลิตได้เพียง 24,711 คัน ลดลง 83.55% ลดลงมากที่สุดนับแต่ปี 2533 หรือเท่ากับยอดผลิตเมื่อ 30 ปีที่แล้ว

เดิม กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ตั้งเป้าการผลิตรถยนต์ในปี 2563 เอาไว้จำนวน 2 ล้านคัน

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนเมษายน 2563 ดังนี้

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนเมษายน 2563 ทั้งสิ้น 24,711 คัน ลดลง 83.55% เนื่องจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้โรงงานผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ปิดทำการ

ยอดขายรถยนต์ในประเทศจำนวน 30,109 คัน ลดลง 65.02% ลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนอยู่บ้านและไม่อยากใช้เงินเพราะรายได้และความเชื่อมั่นลดลง เดือนมกราคม – เมษายน 2563 ยอดขาย 230,173 คัน ลดลง 34.17%

เดือนเมษายน 2563 ส่งออกได้ 20,326 คัน ลดลง 69.71% โดยส่งออกลดลงในทุกตลาด เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลง รวมถึงผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เดือนมกราคม – เมษายน 2563 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 270,607 คัน ลดลง 26.26%

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 211,642.24 ล้านบาท ลดลง 21.24%

รถจักรยานยนต์ผลิตได้ 83,097 คัน ลดลง 50.92% ยอดขาย 78,873 คัน ลดลง 34.49% เดือนมกราคม – เมษายน 2563 ยอดขาย 509,603 คัน ลดลง 12.51%

ส่งออก 33,465 คัน ลดลง 43.04% มกราคม – เมษายน 2563 ส่งออก 288,390 คัน ลดลง 10.27% รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ ทั้งสิ้น 24,819.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.09%

Recent posts

error: Content is protected !!