อินฟอร์มาฯ และกระทรวงพลังงาน ร่วมภาคีเครือข่ายด้านพลังงาน พร้อมจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024 ผลักดันไทยเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน


อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย พร้อมด้วย กระทรวงพลังงาน และภาคีเครือข่ายชั้นนำด้านพลังงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ผนึกความร่วมมือพร้อมจัดงาน “ASEAN Sustainable Energy Week 2024” ชูแนวคิด “เสริมสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด สู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์” ขนทัพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลังงานชั้นนำจากผู้ทั่วโลก ตอกย้ำความเป็นงานแสดงเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวที่ใหญ่ และครบครันที่สุดในอาเซียน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภาวะโลกร้อน คือ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานทั่วโลกตื่นตัว โดยเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาสู่แหล่งพลังงานหมุนเวียน ในทุกภาคส่วน และนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานครั้งสำคัญของโลก ทางกระทรวงพลังงานในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและกำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พร้อมด้วย อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจระดับภูมิภาค สานต่อความร่วมมือ จัดงาน “ASEAN Sustainable Energy Week 2024” โดยได้ผสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายชั้นนำด้านทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอื่นๆ ซึ่งมีหมุดหมายที่สำคัญในการนำพาทุกห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไทยร่วมกันเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและมุ่งสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP2024) และแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP 2024) ตามนโยบายแผนพลังงานชาติ ผ่านการสนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยลดค่าความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity) จากเดิม 30% เป็น 36% ภายในปี พ.ศ.2580 ทั้งนี้ในมิติต่างๆ ที่สำคัญในด้านพลังงาน อาทิ ไฟฟ้าทางกรมฯได้ส่งเสริมด้านพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ขณะที่ภาคขนส่งมีการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ อย่างไรก็ตามนอกจากการดำเนินการตามแผนงาน ทางกรมฯทำงานร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายด้านพลังงานผ่านเวทีการจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024 โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานผ่านหัวข้อเสวนาที่สำคัญ ได้แก่ การดำเนินการตามมาตรฐานหลักเกณฑ์สำหรับการออกแบบบอาคารที่ก่อสร้างใหม่ การส่งเสริมการลงทุนและการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและนักธุรกิจในแวดวงอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันพลังงานไทย เราเชื่อมั่นว่าแผนพลังงานดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการนำพาไทยก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) กล่าวว่า วันนี้ เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน ถูกนิยามว่าเป็น “Key enable to energy transition” หรือ กุญแจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาด โดยบทบาทสำคัญที่ผ่านมาทางสมาคมฯได้ดำเนินการในการให้ข้อมูล ส่งเสริมความเข้าใจให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้อง ประหยัด ปลอดภัย ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีกับหลายๆภาคส่วน รวมถึงให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านมาตรฐานและนโยบายที่สำคัญจากเทคโนโลยีดังกล่าว และในปีนี้ยังคงเดินหน้าสานต่อการจัดงานสัมมนา International Energy Storage Forum ร่วมกับ TESTA Symposium ซึ่งจัดขึ้นใน

งาน Energy Storage Asia 2024 โดยครั้งนี้มุ่งเน้นการเสวนา ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและนโยบายการจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัยเพื่อความยั่งยืนของระบบกักเก็บพลังงาน” โดยได้รับเกียรติจาก บริษัท Ascend Elements, 700 MUSD และ บริษัท AM Batteries ซึ่งจะมาแบ่งปันประสบการณ์การรีไซเคิลวัสดุแคโทดจากแบตเตอรี่มาใช้ใหม่ การผลิตแบตเตอรี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ภายในงานยังมี เสวนาจากภาครัฐและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยด้านการจัดการแบตเตอรี่จาก EV รวมถึง เปิดตัวภาคีเครือข่าย “ภาคีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนได้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก” โดยทางสมาคมฯ มั่นใจว่าเวทีนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสู่การเชื่อมไทยสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า อินฟอร์มาฯ ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ร่วมขานรับเป้าหมายและพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW) ซึ่งงานนี้ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 34 โดยเวทีดังกล่าวได้รวบรวมผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง ผู้จัดแสดง ผู้ซื้อ รวมถึงผู้ชมงานในอีกหลากหลายสาขาอาชีพทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ไปจนถึงกลุ่ม SMEs โดยในทุกปีได้รับการตอบรับที่ดีจากภาครัฐ เอกชน รวมถึงภาคีเครือข่ายด้านพลังงานทั้งไทยและต่างประเทศร่วมผลักดัน เชื่อมโอกาสให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างไร้รอยต่อเพื่อบรรลุเป้าหมายของประเทศ และมุ่งสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในภาคอุตสาหกรรม

“งาน ASEW 2024 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด สู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์” โดยครั้งนี้เพิ่มความเข้มข้นด้วยการจัดแสดงเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมพลังงาน อย่างครบวงจรบนพื้นที่กว่า 25,000 ตร.ม.เต็มพื้นที่การจัดงานของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นงานใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ทั้งนี้ยังได้รวบรวมเทคโนโลยีล่าสุดจากแบรนด์ชั้นนำด้านพลังงานกว่า 1,500 รายทั่วโลก และพาวิเลียนนานาชาติจากประเทศผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานยั่งยืน ร่วมสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยและอาเซียนได้สร้างเครือข่ายกับผู้นำด้านพลังงานจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ATESS, DELTA, ABB, AIKO SOLAR, BCPG, HITACHI ENERGY, SCG, SMA, SOLAREDGE, SOLIS, TESLA ENERGY เป็นต้น ปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 33,000 คน จากทั่วภูมิภาคครอบคลุมทุกห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไทย และเพื่อให้เป็นงานที่ครอบคลุมทุกมิติของพลังงาน เราจึงขยายงานด้านระบบกักเก็บพลังงาน หรือ Energy Storage Asia โดยงานนี้จะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้งาน ASEW มีความครบทุกด้านของพลังงานสะอาด รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานล่าสุดจากบริษัทชั้นนำระดับโลก และอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการจัดสัมมนาเชิงลึกด้านพลังงานที่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานระดับโลกมาแลกเปลี่ยนความรู้ในการประชุมและสัมมนานานาชาติ อาทิ REA Conference, Asia Urban Energy Assembly, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, Energy Storage Forum เป็นต้น และสัมมนาอื่นๆกว่า 200 หัวข้อ รวมถึงโซนจัดแสดงพิเศษจากหน่วยงานและบริษัทชั้นนำร่วมให้ความรู้และคำปรึกษา อย่าง InnoTech Stage, Startups Alley และ Carbon Free Valley รวมครบไว้ในงานเดียว อินฟอร์มาฯ มั่นใจว่า เวทีนี้จะเป็นก้าวที่มั่นคงในการส่งต่อภาคอุตสาหกรรมไทยเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในฐานะผู้นำของภูมิภาคได้อย่างมีศักยภาพและยั่งยืน” นายสรรชาย กล่าวเสริม

ร่วมบรรลุเป้าหมายของประเทศด้านพลังงาน เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและมุ่งสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024 (ASEW) งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ครบครันที่สุดในภูมิภาค โดยจัดร่วมกับงาน ELECTRIC VEHICLE ASIA 2024 (EVA) งานแสดงและการประชุมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าระดับนานาชาติชั้นนำของประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งเวทีระดับภูมิภาคที่รวบรวมห่วงโซ่อุปทานและภาคีเครือข่ายพลังงานไว้มากที่สุด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่ www.asew-expo.com

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย พร้อมด้วย กระทรวงพลังงาน และภาคีเครือข่ายชั้นนำด้านพลังงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ผนึกความร่วมมือพร้อมจัดงาน "ASEAN Sustainable Energy Week 2024" ชูแนวคิด "เสริมสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด สู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์" ขนทัพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลังงานชั้นนำจากผู้ทั่วโลก ตอกย้ำความเป็นงานแสดงเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวที่ใหญ่ และครบครันที่สุดในอาเซียน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภาวะโลกร้อน คือ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานทั่วโลกตื่นตัว โดยเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาสู่แหล่งพลังงานหมุนเวียน ในทุกภาคส่วน และนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานครั้งสำคัญของโลก ทางกระทรวงพลังงานในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและกำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พร้อมด้วย อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจระดับภูมิภาค สานต่อความร่วมมือ จัดงาน "ASEAN Sustainable Energy Week 2024" โดยได้ผสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายชั้นนำด้านทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอื่นๆ ซึ่งมีหมุดหมายที่สำคัญในการนำพาทุกห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไทยร่วมกันเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและมุ่งสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP2024) และแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP 2024) ตามนโยบายแผนพลังงานชาติ ผ่านการสนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยลดค่าความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity) จากเดิม 30% เป็น 36% ภายในปี พ.ศ.2580 ทั้งนี้ในมิติต่างๆ ที่สำคัญในด้านพลังงาน อาทิ ไฟฟ้าทางกรมฯได้ส่งเสริมด้านพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ขณะที่ภาคขนส่งมีการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ อย่างไรก็ตามนอกจากการดำเนินการตามแผนงาน ทางกรมฯทำงานร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายด้านพลังงานผ่านเวทีการจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024 โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานผ่านหัวข้อเสวนาที่สำคัญ ได้แก่ การดำเนินการตามมาตรฐานหลักเกณฑ์สำหรับการออกแบบบอาคารที่ก่อสร้างใหม่ การส่งเสริมการลงทุนและการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและนักธุรกิจในแวดวงอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันพลังงานไทย เราเชื่อมั่นว่าแผนพลังงานดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการนำพาไทยก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) กล่าวว่า วันนี้ เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน ถูกนิยามว่าเป็น "Key enable to energy transition" หรือ กุญแจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาด โดยบทบาทสำคัญที่ผ่านมาทางสมาคมฯได้ดำเนินการในการให้ข้อมูล ส่งเสริมความเข้าใจให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้อง ประหยัด ปลอดภัย ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีกับหลายๆภาคส่วน รวมถึงให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านมาตรฐานและนโยบายที่สำคัญจากเทคโนโลยีดังกล่าว และในปีนี้ยังคงเดินหน้าสานต่อการจัดงานสัมมนา International Energy Storage Forum ร่วมกับ TESTA Symposium ซึ่งจัดขึ้นใน

งาน Energy Storage Asia 2024 โดยครั้งนี้มุ่งเน้นการเสวนา ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมและนโยบายการจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัยเพื่อความยั่งยืนของระบบกักเก็บพลังงาน" โดยได้รับเกียรติจาก บริษัท Ascend Elements, 700 MUSD และ บริษัท AM Batteries ซึ่งจะมาแบ่งปันประสบการณ์การรีไซเคิลวัสดุแคโทดจากแบตเตอรี่มาใช้ใหม่ การผลิตแบตเตอรี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ภายในงานยังมี เสวนาจากภาครัฐและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยด้านการจัดการแบตเตอรี่จาก EV รวมถึง เปิดตัวภาคีเครือข่าย "ภาคีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนได้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก" โดยทางสมาคมฯ มั่นใจว่าเวทีนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสู่การเชื่อมไทยสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า อินฟอร์มาฯ ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ร่วมขานรับเป้าหมายและพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW) ซึ่งงานนี้ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 34 โดยเวทีดังกล่าวได้รวบรวมผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง ผู้จัดแสดง ผู้ซื้อ รวมถึงผู้ชมงานในอีกหลากหลายสาขาอาชีพทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ไปจนถึงกลุ่ม SMEs โดยในทุกปีได้รับการตอบรับที่ดีจากภาครัฐ เอกชน รวมถึงภาคีเครือข่ายด้านพลังงานทั้งไทยและต่างประเทศร่วมผลักดัน เชื่อมโอกาสให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างไร้รอยต่อเพื่อบรรลุเป้าหมายของประเทศ และมุ่งสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในภาคอุตสาหกรรม

"งาน ASEW 2024 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เสริมสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด สู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์" โดยครั้งนี้เพิ่มความเข้มข้นด้วยการจัดแสดงเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมพลังงาน อย่างครบวงจรบนพื้นที่กว่า 25,000 ตร.ม.เต็มพื้นที่การจัดงานของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นงานใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ทั้งนี้ยังได้รวบรวมเทคโนโลยีล่าสุดจากแบรนด์ชั้นนำด้านพลังงานกว่า 1,500 รายทั่วโลก และพาวิเลียนนานาชาติจากประเทศผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานยั่งยืน ร่วมสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยและอาเซียนได้สร้างเครือข่ายกับผู้นำด้านพลังงานจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ATESS, DELTA, ABB, AIKO SOLAR, BCPG, HITACHI ENERGY, SCG, SMA, SOLAREDGE, SOLIS, TESLA ENERGY เป็นต้น ปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 33,000 คน จากทั่วภูมิภาคครอบคลุมทุกห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไทย และเพื่อให้เป็นงานที่ครอบคลุมทุกมิติของพลังงาน เราจึงขยายงานด้านระบบกักเก็บพลังงาน หรือ Energy Storage Asia โดยงานนี้จะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้งาน ASEW มีความครบทุกด้านของพลังงานสะอาด รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานล่าสุดจากบริษัทชั้นนำระดับโลก และอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการจัดสัมมนาเชิงลึกด้านพลังงานที่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานระดับโลกมาแลกเปลี่ยนความรู้ในการประชุมและสัมมนานานาชาติ อาทิ REA Conference, Asia Urban Energy Assembly, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, Energy Storage Forum เป็นต้น และสัมมนาอื่นๆกว่า 200 หัวข้อ รวมถึงโซนจัดแสดงพิเศษจากหน่วยงานและบริษัทชั้นนำร่วมให้ความรู้และคำปรึกษา อย่าง InnoTech Stage, Startups Alley และ Carbon Free Valley รวมครบไว้ในงานเดียว อินฟอร์มาฯ มั่นใจว่า เวทีนี้จะเป็นก้าวที่มั่นคงในการส่งต่อภาคอุตสาหกรรมไทยเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในฐานะผู้นำของภูมิภาคได้อย่างมีศักยภาพและยั่งยืน" นายสรรชาย กล่าวเสริม

ร่วมบรรลุเป้าหมายของประเทศด้านพลังงาน เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและมุ่งสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024 (ASEW) งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ครบครันที่สุดในภูมิภาค โดยจัดร่วมกับงาน ELECTRIC VEHICLE ASIA 2024 (EVA) งานแสดงและการประชุมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าระดับนานาชาติชั้นนำของประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งเวทีระดับภูมิภาคที่รวบรวมห่วงโซ่อุปทานและภาคีเครือข่ายพลังงานไว้มากที่สุด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่ www.asew-expo.com

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!