อีซูซุ กวาด 3 รางวัลเกียรติยศ ฉลองชัย 60 ปีทองอีซูซุ


กลุ่มตรีเพชร โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด คว้า 3 รางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรชั้นนำของเมืองไทย นับเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวสู่ความสำเร็จในปีที่ 60 ของการดำเนินธุรกิจอีซูซุในประเทศไทยอย่างภาคภูมิ

นางปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “ในฐานะของตัวแทนของกลุ่มตรีเพชรรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่แบรนด์ “อีซูซุ” ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาวไทยให้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าถึง 2 รางวัลคือรางวัล “The Most Powerful Brand of Thailand 2016” หรือสุดยอดแบรนด์ทรงพลัง ประเภทรถปิกอัพ และรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand” ประเภทรถปิกอัพ เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้อีซูซุ มุ่งมั่นพัฒนายานยนต์คุณภาพมาตรฐานโลกให้กับผู้ใช้รถชาวไทยต่อไป และในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 60 ของการดำเนินธุรกิจในไทย อีซูซุ จะยังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อให้สมกับเป็นแบรนด์ที่คนไทยไว้วางใจเช่นนี้ตลอดไป ตาม “วิถีอีซูซุ” (The Isuzu Spirit) นั่นคือ ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา

นอกจากนี้ นางปนัดดายังได้กล่าวถึงอีกหนึ่งรางวัลเกียรติยศที่ตนเองได้รับในฐานะผู้บริหารหญิงที่มีผลงานและความสามารถโดดเด่นว่า “ตนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับเลือกให้เป็น “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2559 สาขาบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เพราะรางวัลนี้นอกจากจะพิจารณาด้านความสำเร็จในอาชีพการงานแล้ว ยังพิจารณาด้านอื่นๆ ประกอบด้วย”

3 รางวัลคุณภาพนี้ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอย่างเข้มข้น จากองค์กรที่มีความเชื่อถือสูงระดับประเทศดังนี้

รางวัล “The Most Powerful Brand of Thailand 2016” สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง ประเภทรถปิกอัพ โดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มอบให้รถปิกอัพ “อีซูซุดีแมคซ์” เป็นสุดยอดแบรนด์ทรงพลังในสายตามหาชน จากการสำรวจความคิดเห็นของคนไทยมากกว่า 12,000 คน ใน 14 จังหวัดหัวเมืองใหญ่ของประเทศ มุ่งเน้นใน 4 ประเด็นสำคัญคือ การตระหนักในแบรนด์ (Awareness) ความชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ (Preference) การใช้ผลิตภัณฑ์จริง (Usage) และมุมมองด้านภาพลักษณ์ที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ (Imag

รางวัล “Thailand’s Most Admired Brand” ประเภทรถปิกอัพ ซึ่งเป็นผลจากการทำวิจัย “Thailand’s Most Admired Brand 2017 & Why We Buy?” โดยนิตยสาร Brand Age เป็นการสำรวจวิจัยความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทุกภาคทั่วประเทศ โดย “แบรนด์อีซูซุ” ได้รับคะแนนความน่าเชื่อถือเป็นอันดับ 1 ในประเภทรถปิกอัพต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากการทำวิจัยนี้

รางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2559 สาขาบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้แก่ นางปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ในฐานะที่เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีศีลธรรมจริยธรรม และได้สร้างผลประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคมและประเทศชาติอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

กลุ่มตรีเพชร โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด คว้า 3 รางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรชั้นนำของเมืองไทย นับเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวสู่ความสำเร็จในปีที่ 60 ของการดำเนินธุรกิจอีซูซุในประเทศไทยอย่างภาคภูมิ

นางปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “ในฐานะของตัวแทนของกลุ่มตรีเพชรรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่แบรนด์ “อีซูซุ” ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาวไทยให้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าถึง 2 รางวัลคือรางวัล “The Most Powerful Brand of Thailand 2016” หรือสุดยอดแบรนด์ทรงพลัง ประเภทรถปิกอัพ และรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand” ประเภทรถปิกอัพ เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้อีซูซุ มุ่งมั่นพัฒนายานยนต์คุณภาพมาตรฐานโลกให้กับผู้ใช้รถชาวไทยต่อไป และในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 60 ของการดำเนินธุรกิจในไทย อีซูซุ จะยังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อให้สมกับเป็นแบรนด์ที่คนไทยไว้วางใจเช่นนี้ตลอดไป ตาม “วิถีอีซูซุ” (The Isuzu Spirit) นั่นคือ ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา

นอกจากนี้ นางปนัดดายังได้กล่าวถึงอีกหนึ่งรางวัลเกียรติยศที่ตนเองได้รับในฐานะผู้บริหารหญิงที่มีผลงานและความสามารถโดดเด่นว่า “ตนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับเลือกให้เป็น “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2559 สาขาบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เพราะรางวัลนี้นอกจากจะพิจารณาด้านความสำเร็จในอาชีพการงานแล้ว ยังพิจารณาด้านอื่นๆ ประกอบด้วย”

3 รางวัลคุณภาพนี้ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอย่างเข้มข้น จากองค์กรที่มีความเชื่อถือสูงระดับประเทศดังนี้

รางวัล “The Most Powerful Brand of Thailand 2016” สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง ประเภทรถปิกอัพ โดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มอบให้รถปิกอัพ “อีซูซุดีแมคซ์” เป็นสุดยอดแบรนด์ทรงพลังในสายตามหาชน จากการสำรวจความคิดเห็นของคนไทยมากกว่า 12,000 คน ใน 14 จังหวัดหัวเมืองใหญ่ของประเทศ มุ่งเน้นใน 4 ประเด็นสำคัญคือ การตระหนักในแบรนด์ (Awareness) ความชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ (Preference) การใช้ผลิตภัณฑ์จริง (Usage) และมุมมองด้านภาพลักษณ์ที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ (Imag

รางวัล “Thailand’s Most Admired Brand” ประเภทรถปิกอัพ ซึ่งเป็นผลจากการทำวิจัย “Thailand’s Most Admired Brand 2017 & Why We Buy?” โดยนิตยสาร Brand Age เป็นการสำรวจวิจัยความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทุกภาคทั่วประเทศ โดย “แบรนด์อีซูซุ” ได้รับคะแนนความน่าเชื่อถือเป็นอันดับ 1 ในประเภทรถปิกอัพต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากการทำวิจัยนี้

รางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2559 สาขาบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้แก่ นางปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ในฐานะที่เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีศีลธรรมจริยธรรม และได้สร้างผลประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคมและประเทศชาติอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!