เชลล์ สนับสนุนเยาวชนไทยใส่ใจพลังงานเพื่อทุกชีวิต ส่งทีมนิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัลจากการแข่งขันจำลองสถานการณ์อนาคต ประเทศสิงคโปร์


บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ส่งเสริมเยาวชนไทยมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและการดำรงชีวิตในอนาคตผ่านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน โดยส่ง “ทีม BBA 21” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ชนะการแข่งขันระดับประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน Imagine the Future Scenarios Competition 2019

ซึ่งเป็นโครงการจากเชลล์ที่ให้คนรุ่นใหม่จากทวีปเอเชียจินตนาการ และนำเสนอสถานการณ์อนาคต ทั้งการดำรงชีวิต ทำงาน และใช้เวลาว่างในอนาคตอย่างสร้างสรรค์ ณ ประเทศสิงคโปร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมตัวแทนเยาวชนไทยสามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาได้สำเร็จ ด้วยแนวคิด Homo Deus & Homo Sapiens

นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “พลังงานเป็นหนึ่งในสามปัจจัยการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เชลล์ ประเทศไทย เห็นถึงความสามารถและศักยภาพเยาวชนไทย ในการร่วมสร้างและกำหนดรูปแบบพลังงานในวันนี้และอนาคต พลังงานที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ผมยินดีด้วยกับน้องๆ ทีม BBA 21 ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในโครงการ Imagine the Future 2019 โอกาสในการนำเสนอแนวคิดบนความร่วมมือกันของคนรุ่นใหม่ เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะร่วมกันเติมสุขให้ทุกชีวิต จากประสบการณ์แลกเปลี่ยนมุมมองที่ทุกเจเนอเรชั่นมุ่งมั่นร่วมมือกันต่อไป”

ทีม BBA 21 ประกอบด้วยนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 7 คน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 1,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ ได้กล่าวถึงแนวคิดของสถานการณ์ในปี ค.ศ. 2050 ไว้อย่างน่าสนใจ

“พวกเราดีใจมากที่สามารถคว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้สำเร็จ ด้วยผลงานแนวคิด Homo Deus & Homo Sapiens หรือ มนุษย์เป็นผู้กำหนดอนาคต โดยการนำเสนอของพวกเราเน้นเรื่องพฤติกรรมของผู้คนในสองสถานการณ์จำลอง แสดงถึงโลกทั้งสองโลกที่มีชีวิตความเป็นอยู่และไลฟ์สไตล์ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นด้านการดำรงชีวิต ทำงาน หรือใช้เวลาว่าง พวกเราหวังว่าผลงานของเราจะเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่มาจากเด็กและเยาวชน แรงบันดาลใจที่พวกเราได้จากการแข่งขันคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา ในเวทีของการสร้างอนาคตร่วมกัน ทุกคน ทุกเจนฯ ต่างก็มีบทบาทในการออกแบบและกำหนดอนาคตในแบบที่เราต้องการ เราเชื่อว่าเด็กไทยก็สามารถช่วยเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่มีพลังงานสะอาดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ หวังว่าเราจะได้สร้างการมีส่วนผลักดันให้ทุกคนใส่ใจสิ่งแวดล้อมและกำหนดอนาคตด้วยกันครับ” ตัวแทนทีม BBA 21 กล่าว

โครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2019 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนกว่า 237 คน รวม 40 ทีม จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คิดค้นและนำเสนอแบบจำลองสถานการณ์อนาคต ภายใต้หัวข้อ “พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม ของเมืองในอาเซียนและตะวันออกกลาง ในปี ค.ศ. 2050: การดำรงชีวิต ทำงาน และใช้เวลาว่างในอนาคต” โดยทีมจาก ประเทศไทย สิงคโปร์ จีน และอียิปต์ ที่ชนะการแข่งขันในประเทศของตนเอง ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาคที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่ 2-4 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยทีมนักศึกษาจากสถาบัน University of Science and Technology จากประเทศอียิปต์คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง

โครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2019 เป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนา Shell Powering Progress Together Forum เวทีที่จุดประกายความคิด เตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายด้านพลังงานในอนาคต ซึ่งตั้งแต่การจัดงานครั้งแรกในปี ค.ศ. 2012 จนถึงปัจจุบัน งานสัมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั่วโลกเข้าร่วม จากทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และประชาสังคม

ในปีนี้ หัวข้อของงานสัมนาคือ Co-creating City+ ซึ่งเป็นการพูดถึงบทบาทของแต่ละภาคส่วนในการทำงานร่วมกัน เพื่อสรรสร้างต้นแบบของเมืองแห่งอนาคต หรือที่เชลล์เรียกว่า City+ โดยการสนทนาครอบคลุมถึงการดำรงชีวิตของผู้คน การคมนาคมขนส่ง และการใช้พลังงานของเมืองแห่งอนาคต

Recent posts

error: Content is protected !!