เดือนมกราคม 2562 ผลิตรถยนต์ 179,595 คัน เพิ่มขึ้น 8.06% ขาย 78,061 คัน เพิ่มขึ้น 17.3% ส่งออก 81,583 คัน ลดลง 0.59%


นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนมกราคม 2562 ดังต่อไปนี้

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม 2562 มีทั้งสิ้น 179,595 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2561 8.06% จากการผลิตรถกระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น 9.61% และผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น 27.77%, 6.47% ตามลำดับ

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนมกราคม 2562 มีจำนวน 78,061 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว 17.3% ยอดขายภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคดีขึ้น

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป ส่งออกได้ 81,583 คัน ส่งออกลดลง 0.59% โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ที่ชะลอตัวลง ยกเว้นตลาดเอเชีย ตลาดตะวันออกกลาง และตลาดอเมริกาเหนือ โดยมีมูลค่าการส่งออก 40,816.86 ล้านบาท ลดลง 2.85%

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 60,994.97 ล้านบาท ลดลง 6.17%

เดือนมกราคม 2562 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 218,285 คัน ลดลง 5.69% แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 166,699 คัน ลดลง 8.52% และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 51,586 คัน เพิ่มขึ้น 4.79%

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 148,917 คัน ลดลง 4%

รถจักรยานยนต์ ส่งออก 79,799 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลง 5% โดยมีมูลค่า 5,452.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.14%

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 5,866.69 ล้านบาท ลดลง 1.04%

Recent posts

error: Content is protected !!