เดือนมิถุนายน 2560 ผลิตรถยนต์ 175,443 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 2.46% ส่งออก 93,086 คัน ลดลง 13.02% ขายในประเทศ 69,794 คัน เพิ่มขึ้น 5.7%


นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2560 ดังต่อไปนี้

การผลิต จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมิถุนายน 2560 มีทั้งสิ้น 175,443 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559 2.46% จากการผลิตรถยนต์นั่งเพื่อส่งออกลดลง 19.59% และผลิตรถกระบะเพื่อขายในประเทศลดลง 2.47% แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 3.51%

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 950,966 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – มิถุนายน 2559 4.27% จากการผลิตเพื่อส่งออกลดลง 9.86%

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 69,794 คัน เพิ่มขึ้น 5.7% และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 5.1% จากการทยอยแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และการลงทุนของภาครัฐยังเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ตลาดดีขึ้น เดือนมกราคม-มิถุนายน ยอดขาย 409,976 คัน เพิ่มขึ้น 11.2%

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือนมิถุนายน 2560 ส่งออกได้ 93,086 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559 13.02% โดยส่งออกลดลงในทุกตลาด คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรถยนต์ 49,659.88 ล้านบาท ลดลง 13.58% รวมมูลค่าการส่งออกเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์และอะไหล่ มูลค่า 71,683.39 ล้านบาท ลดลง 9.35%

เดือนมกราคม-มิถุนายน ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 536,406 คัน ลดลง 9.82% โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดออสเตรเลียและตลาดอเมริกาเหนือ มูลค่า 283,559.57 ล้านบาท ลดลง 11.14% ส่งออกเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์และอะไหล่ มูลค่า 416,911.29 ล้านบาท ลดลง 6.7%

รถจักรยานยนต์ ผลิตรถได้ทั้งสิ้น 223,721 คัน เพิ่มขึ้น 2.91% แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 188,389 คัน เพิ่มขึ้น 11.97% และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 35,332 คัน ลดลง 28.11% เดือนมกราคม-มิถุนายน ผลิตได้ 1,292,280 คัน เพิ่มขึ้น 7.21%

ยอดขาย 175,802 คัน ลดลง 4.7% มกราคม-มิถุนายน ยอดขาย 949,550 คัน เพิ่มขึ้น 4.3%

เดือนมิถุนายน 2560 รถจักรยานยนต์มีจำนวนส่งออก 61,427 คัน ลดลง 15.06% มูลค่า 3,614.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.11% เดือนมกราคม-มิถุนายน ส่งออก 439,679 คัน ลดลง 4.16% มูลค่า 25,703.81 ล้านบาท ส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ และอะไหล่ ทั้งสิ้น 27,718.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.74%

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2560 ดังต่อไปนี้

การผลิต จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมิถุนายน 2560 มีทั้งสิ้น 175,443 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559 2.46% จากการผลิตรถยนต์นั่งเพื่อส่งออกลดลง 19.59% และผลิตรถกระบะเพื่อขายในประเทศลดลง 2.47% แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 3.51%

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 950,966 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – มิถุนายน 2559 4.27% จากการผลิตเพื่อส่งออกลดลง 9.86%

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 69,794 คัน เพิ่มขึ้น 5.7% และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 5.1% จากการทยอยแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และการลงทุนของภาครัฐยังเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ตลาดดีขึ้น เดือนมกราคม-มิถุนายน ยอดขาย 409,976 คัน เพิ่มขึ้น 11.2%

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือนมิถุนายน 2560 ส่งออกได้ 93,086 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559 13.02% โดยส่งออกลดลงในทุกตลาด คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรถยนต์ 49,659.88 ล้านบาท ลดลง 13.58% รวมมูลค่าการส่งออกเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์และอะไหล่ มูลค่า 71,683.39 ล้านบาท ลดลง 9.35%

เดือนมกราคม-มิถุนายน ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 536,406 คัน ลดลง 9.82% โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดออสเตรเลียและตลาดอเมริกาเหนือ มูลค่า 283,559.57 ล้านบาท ลดลง 11.14% ส่งออกเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์และอะไหล่ มูลค่า 416,911.29 ล้านบาท ลดลง 6.7%

รถจักรยานยนต์ ผลิตรถได้ทั้งสิ้น 223,721 คัน เพิ่มขึ้น 2.91% แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 188,389 คัน เพิ่มขึ้น 11.97% และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 35,332 คัน ลดลง 28.11% เดือนมกราคม-มิถุนายน ผลิตได้ 1,292,280 คัน เพิ่มขึ้น 7.21%

ยอดขาย 175,802 คัน ลดลง 4.7% มกราคม-มิถุนายน ยอดขาย 949,550 คัน เพิ่มขึ้น 4.3%

เดือนมิถุนายน 2560 รถจักรยานยนต์มีจำนวนส่งออก 61,427 คัน ลดลง 15.06% มูลค่า 3,614.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.11% เดือนมกราคม-มิถุนายน ส่งออก 439,679 คัน ลดลง 4.16% มูลค่า 25,703.81 ล้านบาท ส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ และอะไหล่ ทั้งสิ้น 27,718.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.74%

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!