เดือนมิถุนายน 2562 ผลิตรถยนต์ 172,878 คัน ลดลง 8.52% ขายในประเทศ 86,048 คัน ลดลง 2.1% เป็นเดือนแรกในรอบ 30 เดือน ส่งออก 97,575 คัน เพิ่มขึ้น 2.4%


นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2562 ดังนี้

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมิถุนายน 2562 มีทั้งสิ้น 172,878 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2561 8.52% จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อส่งออกที่ลดลง 10.57%, 12.49% และผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ลดลงร้อยละ 7.7%, 2.33% ตามลำดับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 ผลิตทั้งสิ้น 1,065,945 คัน เพิ่มขึ้น 0.89%

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 86,048 คัน ลดลง 2.1% ลดลงเป็นเดือนแรกในรอบ 30 เดือน ยอดขายภายในประเทศลดลง จากการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน และจากฐานที่สูงมากของปีที่แล้ว เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 รถยนต์มียอดขาย 523,770 คัน เพิ่มขึ้น 7.1%

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป ส่งออกได้ 97,575 คัน เพิ่มขึ้น 2.4% โดยส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดเอเชีย และตลาดยุโรป มีมูลค่าการส่งออก 51,353.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.49%

เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 559,861 คัน โดยส่งออกลดลง 0.37% มีมูลค่าการส่งออก 285,204.20 ล้านบาท ลดลง 1.96%

เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 410,848.10 ล้านบาท ลดลง 4.37%

เดือนมิถุนายน 2562 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 204,494 คัน ลดลง 11.05% เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 ผลิตทั้งสิ้น 1,258,463 คัน ลดลง 3.98%

รถจักรยานยนต์ มียอดขาย 150,401 คัน ลดลง 16.2% เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 มียอดขาย 893,846 คัน ลดลง 4.4%

รถจักรยานยนต์ ส่งออก 84,965 คัน เพิ่มขึ้น 19.65% โดยมีมูลค่า 6,127.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.42% เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 ส่งออก 493,326 คัน เพิ่มขึ้น 9.76% โดยมีมูลค่า 36,266.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.45%

Recent posts

error: Content is protected !!