เริ่มแล้ว…Big Sale Motor Show งานแสดงรถยนต์ ภายใต้คอนเซฟท์ Easy To Own “ให้คณเป็นเจ้าของได้ง่าย” ในครั้งนี้จัดขึ้นที่ J.A.S. Green Village บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 8-14 มิถุนายน 2567


ภายในงานมีทั้งรถน้ำมันและรถไฟฟ้าแรนด์ชั้นนำอาทิ Aeon, MG, Toyota, Isuzu และ Mitsubishi ได้นำนวัตกรรมใหม่ๆมาให้ผู้เข้าชมได้สัมผ้สกันอย่างใกล้ชิด รามทั้งได้นำรถมาให้ผู้สนใจที่ได้มาชมใมงาน ได้ทดสอบสมรรถ ละทดลองขับรถอย่างใภล้ชิด

นอกจากจะมีรุยนต์แรนด์ชั้นนำมาร่วมโชว์แล้ว ภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆที่ให้ประโยชน์แก่ผู้สนใจเข้าชมงานได้รู้ถึงข้อมูลของรถแต่ละรุ่นที่นำมาร่วมแสดง อาทิการโฟนอินนำเสนอรายละอียดและข้อมูลจำเพาะของรถแต่ละรุ่นอย่างละเอียด อีกทั้งยังมีการเดินประชาสัมพันธ์งาน(เดินทูบ)ภายในสถานที่จัดงาน เพื่อให้ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง

สำหรับท่านที่สนใจงานแสดงรถยนต์สามารถไป รับชมงาน Big Sale Motor Show กันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นี้

แล้วจะเข้าใจกับคอนเซฟของงานที่ว่า Easy To Own…ให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่าย!

ภายในงานมีทั้งรถน้ำมันและรถไฟฟ้าแรนด์ชั้นนำอาทิ Aeon, MG, Toyota, Isuzu และ Mitsubishi ได้นำนวัตกรรมใหม่ๆมาให้ผู้เข้าชมได้สัมผ้สกันอย่างใกล้ชิด รามทั้งได้นำรถมาให้ผู้สนใจที่ได้มาชมใมงาน ได้ทดสอบสมรรถ ละทดลองขับรถอย่างใภล้ชิด

นอกจากจะมีรุยนต์แรนด์ชั้นนำมาร่วมโชว์แล้ว ภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆที่ให้ประโยชน์แก่ผู้สนใจเข้าชมงานได้รู้ถึงข้อมูลของรถแต่ละรุ่นที่นำมาร่วมแสดง อาทิการโฟนอินนำเสนอรายละอียดและข้อมูลจำเพาะของรถแต่ละรุ่นอย่างละเอียด อีกทั้งยังมีการเดินประชาสัมพันธ์งาน(เดินทูบ)ภายในสถานที่จัดงาน เพื่อให้ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง

สำหรับท่านที่สนใจงานแสดงรถยนต์สามารถไป รับชมงาน Big Sale Motor Show กันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นี้

แล้วจะเข้าใจกับคอนเซฟของงานที่ว่า Easy To Own…ให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่าย!

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!