แอ็กซอลตา ให้ความรู้ด้านเทคนิค เพิ่มประสิทธิภาพแก่อุตสาหกรรมซ่อมสีรถยนต์ สู่มาตรฐานระดับโลก


บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำสีพ่นรถยนต์ระดับโลก ร่วมสนับสนุนออกบูธงานสัมมนาร่วมกับ บริษัท เอส.ดี.เอส. รีฟินิชซ์ จำกัด โดยมี คุณสมชาย องอาจเอกะวรรณะ เป็นประธานเปิดการจัดงาน ในหัวข้อ “งานสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชาวอู่ซ่อมสีและศูนย์บริการ เพื่อเพิ่มพูนรายได้และประสิทธิภาพในงานซ่อมสีและตัวถังและงานดูแลรถยนต์” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสีพ่นรถยนต์ตามมาตรฐานระดับโลก ผ่านผลิตภัณฑ์แบรนด์ เนสัน (nason) ซึ่งมีให้บริการภายในศูนย์ผสมสีรถยนต์อัตโนมัติ Axalta Intelligence (AI) Color System ให้ความเหมือนสีเดิมถึง 90-95% ตอบโจทย์ตลาดกลุ่มสีเบอร์ เติมเต็มการทำงานของช่างผสมสี ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากศูนย์ผสมสีรถยนต์ ร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายสีพ่นซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศ งานสัมมนาจัดขึ้น ณ โรงแรม ดิ เอมเพรส เชียงใหม่

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำสีพ่นรถยนต์ระดับโลก ร่วมสนับสนุนออกบูธงานสัมมนาร่วมกับ บริษัท เอส.ดี.เอส. รีฟินิชซ์ จำกัด โดยมี คุณสมชาย องอาจเอกะวรรณะ เป็นประธานเปิดการจัดงาน ในหัวข้อ “งานสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชาวอู่ซ่อมสีและศูนย์บริการ เพื่อเพิ่มพูนรายได้และประสิทธิภาพในงานซ่อมสีและตัวถังและงานดูแลรถยนต์” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสีพ่นรถยนต์ตามมาตรฐานระดับโลก ผ่านผลิตภัณฑ์แบรนด์ เนสัน (nason) ซึ่งมีให้บริการภายในศูนย์ผสมสีรถยนต์อัตโนมัติ Axalta Intelligence (AI) Color System ให้ความเหมือนสีเดิมถึง 90-95% ตอบโจทย์ตลาดกลุ่มสีเบอร์ เติมเต็มการทำงานของช่างผสมสี ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากศูนย์ผสมสีรถยนต์ ร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายสีพ่นซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศ งานสัมมนาจัดขึ้น ณ โรงแรม ดิ เอมเพรส เชียงใหม่

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!