โตโยต้า เชิญร่วมกิจกรรม “ล้านดอกดาวเรือง ล้านดวงใจ ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง” เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและความอาลัย


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จัดโครงการ “ล้านดอกดาวเรือง ล้านดวงใจ ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง” เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมี นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ นายคาร์ล ออพเพนบอร์น ประธานชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ร่วมในพิธีเปิดโครงการ ณ โชว์รูมโตโยต้าธนบุรี สาขาเพชรบุรี ตัดใหม่

ในปีที่ผ่านมา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เช่น การให้ความสนับสนุนแก่สำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงกลาโหม ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมน้อมถวายสักการะพระบรมศพ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน รถกระบะ ไฮลักซ์ รีโว่ และรถตู้ คอมมิวเตอร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ขับรถ เพื่อใช้ในการรับ-ส่ง ประชาชนภายในบริเวณงาน การจัดส่งเจ้าหน้าที่จิตอาสาโดยกลุ่มพนักงานโตโยต้าและผู้แทนจำหน่าย การสนับสนุนอุปกรณ์รถเข็นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและคนชรา การมอบข้าวสารจากโรงสีข้าว รัชมงคล และจัดทำอาหารร่วมกันกับผู้แทนจำหน่ายเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมน้อมแสดงความอาลัย

นายวุฒิกร กล่าวว่า “โตโยต้ายังคงตั้งปณิธานที่จะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและความอาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรม “ล้านดอกดาวเรือง ล้านดวงใจ ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผ่านความร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าและลูกค้าทั่วประเทศ เพื่อปลูกดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำพระองค์ โดยมีเป้าหมายในการปลูกจำนวนทั้งสิ้น 200,000 ต้น ซึ่งคาดว่าจะออกดอกเป็นจำนวนนับล้านดอก ใน 467 โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ และบานสะพรั่งพร้อมกันในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม ศกนี้”

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จัดโครงการ “ล้านดอกดาวเรือง ล้านดวงใจ ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง” เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมี นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ นายคาร์ล ออพเพนบอร์น ประธานชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ร่วมในพิธีเปิดโครงการ ณ โชว์รูมโตโยต้าธนบุรี สาขาเพชรบุรี ตัดใหม่

ในปีที่ผ่านมา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เช่น การให้ความสนับสนุนแก่สำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงกลาโหม ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมน้อมถวายสักการะพระบรมศพ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน รถกระบะ ไฮลักซ์ รีโว่ และรถตู้ คอมมิวเตอร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ขับรถ เพื่อใช้ในการรับ-ส่ง ประชาชนภายในบริเวณงาน การจัดส่งเจ้าหน้าที่จิตอาสาโดยกลุ่มพนักงานโตโยต้าและผู้แทนจำหน่าย การสนับสนุนอุปกรณ์รถเข็นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและคนชรา การมอบข้าวสารจากโรงสีข้าว รัชมงคล และจัดทำอาหารร่วมกันกับผู้แทนจำหน่ายเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมน้อมแสดงความอาลัย

นายวุฒิกร กล่าวว่า “โตโยต้ายังคงตั้งปณิธานที่จะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและความอาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรม “ล้านดอกดาวเรือง ล้านดวงใจ ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผ่านความร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าและลูกค้าทั่วประเทศ เพื่อปลูกดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำพระองค์ โดยมีเป้าหมายในการปลูกจำนวนทั้งสิ้น 200,000 ต้น ซึ่งคาดว่าจะออกดอกเป็นจำนวนนับล้านดอก ใน 467 โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ และบานสะพรั่งพร้อมกันในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม ศกนี้”

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!