โรลส์-รอยซ์ มอเตอร์ คาร์ส ประกาศหยุดสายพานการผลิตชั่วคราว


โรลส์-รอยซ์ มอเตอร์ คาร์ส ประกาศหยุดสายพานการผลิตที่กู๊ดวูดชั่วคราวเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานบริษัทฯ การพักการผลิตชั่วคราวนี้จะตามมาด้วยการปิดซ่อมบำรุงช่วงวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์อีก 2 สัปดาห์ตามที่ได้วางแผนไว้แล้ว

สำหรับส่วนงานอื่นนอกเหนือจากสายงานการผลิต ยังคงดำเนินการต่อไป โดยมีพนักงานส่วนหนึ่งประจำการอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในกู๊ดวูด เอสเตท, เวสต์ซัสเซกซ์ และพนักงานที่หมุนเวียนปฎิบัติงานจากบ้าน โดยจะสลับหมุนเวียนกันไป นอกจากนี้ บริษัทยังนำมาตรการ Social Distancing มาใช้ภายในบริษัทอีกด้วย

การหยุดสายพานการผลิตอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ เป็นไปตามมาตรการเพิ่มเติมของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

Recent posts

error: Content is protected !!