ไม่ต้องพกใบขับขี่อีกต่อไป เปลี่ยนมาใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์บนสมาร์ตโฟนแทน บนแอป DLT QR LICENCE เริ่ม 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป


ข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่จำเป็นต้องพกใบขับขี่อีกต่อไปแล้ว แต่จะใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ที่ลงทะเบียนบนสมาร์ตโฟนแทน เริ่มใช้วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ไม่ต้องพกใบขับขี่อีกต่อไป เปลี่ยนมาใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์บนสมาร์ตโฟนแทนบนแอป DLT QR LICENCE เริ่ม 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

กรมการขนส่งทางบก ประกาศพร้อมเปิดใช้งานใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Driving Licence) ที่แสดงข้อมูลใบขับขี่ของเราทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ในยุค 4.0 อำนวยความสะดวกในการใช้งานและง่ายต่อการติดต่อประสานงานมากขึ้น

ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE มาติดตั้งบนสมาร์ตโฟนและลงทะเบียนด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งใบขับขี่ 1 บัตรใช้งานต่อ 1 หมายเลข จากนั้นก็สแกน QR Code ด้านหลังใบขับขี่ที่เป็นการ์ด เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลมายังสมาร์ตโฟนได้เลย

ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์บนสมาร์ตโฟนมีประโยชน์อย่างไร ทำอะไรได้บ้าง

-เราสามารถแสดงใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์บนสมาร์ตโฟนกับเจ้าหน้าที่ได้ เมื่อถูกเรียกตรวจ โดยไม่ต้องพกบัตรใบขับขี่ แก้ปัญหาการลืมใบขับขี่

-มีระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนชนิดหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถล่วงหน้า เพื่อป้องกันการลืม

-แสดงข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการแพทย์ เช่น ประวัติการแพ้ยา กรุ๊ปเลือด โรคประจำ สิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล ชื่อผู้ติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการให้ความช่วยเหลือเวลาที่ประสบอุบัติเหตุ

-สามารถแชร์ตำแหน่งที่ตั้งหรือพิกัดพร้อมหมายเลขทะเบียนของผู้ถือใบขับขี่ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ เพื่อให้การประสานงานช่วยเหลือทำได้รวดเร็ว

ข้อมูลทั้งหมดนี้จะมีการประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อการดูแลอย่างใกล้ชิด และเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจสอบรายละเอียดของผู้ขับขี่ด้วยการสแกน QR Code เช่นกัน

ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทั้งใบขับขี่ทั้งตลอดชีพ และใบขับขี่ชั่วคราวทุก 2 ปี และ 5 ปี รวมถึงประชาชนที่ต้องการจะสอบใบขับขี่ใหม่ ทั้งใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

ผู้ที่ถือใบขับขี่ที่มี QR Code ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE ผ่าน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และผ่าน Google Play สำหรับระบบ Android มาติดตั้งบนสมาร์ตโฟนและลงทะเบียนได้เลย (คาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป)

ส่วนผู้ที่ถือใบขับขี่ที่ไม่มี QR Code สามารถติดต่อขอทำใบอนุญาติขับขี่ที่มี QR Code ได้ที่กรมการขนส่งทุกพื้นที่

Recent posts

error: Content is protected !!