3เอ็ม จับมือมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ ร่วมให้เพื่อน้องอิ่ม ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง


3เอ็ม ประเทศไทย นำโดยนางสาวนภาพร รัตนแสงหิรัญ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน 3เอ็ม กว่า 100 คน ร่วมกันทำกิจกรรม “วันสนุกคิด พี่ 3เอ็ม กับน้อง CCF ประจำปี 2562” เพื่อสานต่อความช่วยเหลือโครงการคลังอาหารในโรงเรียนแบบยั่งยืน ภายใต้แนวคิด 3M gives ร่วมให้เพื่อน้องตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางเยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. และนายฌานธร บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จังหวัดชัยภูมิ และคณะนักเรียน ให้การต้อนรับและทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยบนท้องถนน และการดูแลสุขอนามัยด้านการล้างมือที่ถูกต้องร่วมกัน ณ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จังหวัดชัยภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้

Recent posts

error: Content is protected !!